Rvs-Cde  Raad van State
 

Wat is "refLex" ?


"refLex" is een databank die ontworpen is als een hulpmiddel bij het opzoeken van de regelgeving die in Belgïe van toepassing is. Ze bevat verwijzingen naar die regelgeving en biedt de mogelijkheid om naar andere juridische databanken te navigeren. Deze databank wordt door de Raad van State ter beschikking van het publiek gesteld.

Voor het gemak van de gebruikers wordt niet alleen toegang verschaft tot de beschrijvende en analytische gegevens van de akten, maar ook, indien deze akten in elektronische versie beschikbaar zijn, tot de inhoud ervan.

http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex

Om een beter gebruik van "refLex" mogelijk te maken, worden aan de gebruiker drie hulpmiddelen aangeboden:

  • een algemene handleiding, die het mogelijk maakt de karakteristieken van "refLex" te leren kennen
  • een specifieke handleiding per databank
  • specifieke hulp met uitleg over bepaalde velden

Deze hulpmiddelen zijn toegankelijk via knoppen die in de vorm van een vraagteken worden voorgesteld.

Welke zijn de databanken van "refLex" ?

  • Chrono
  • Parlement
  • Grondwettelijk Hof
  • Beroep Raad van State
  • Verdragen
  • Europa
  • Benelux
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}