Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd

Bij arrest nr. 219.766 van 15 juni 2012 heeft de Raad van State de beslissing vernietigd waarbij de voorlopige schorsing van de heer Koekelberg voor vier maanden verlengd is op grond van een strafrechtelijke aanklacht te zijnen laste.

De wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten bepaalt dat de voorlopige schorsing uitgesproken wordt voor ten hoogste vier maanden, en dat deze schorsing kan worden verlengd.

De heer Koekelberg is op 30 juli 2011 met onmiddellijke ingang geschorst door de commissaris-generaal. Die beslissing is door de minister bekrachtigd op 7 augustus 2011. In het arrest wordt gesteld dat de termijn van vier maanden een aanvang nam op het ogenblik dat de oorspronkelijke beslissing is genomen, met name 30 juli 2011, en dat deze dus ten einde liep op 30 november 2011. De voorlopige schorsing is een eerste maal tijdig verlengd op 24 november 2011 tot 30 maart 2012. De tweede verlenging waartoe beslist is op 5 april 2012, kwam te laat aangezien op die datum de voorgaande maatregelen niet meer golden.
(25/06/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}