Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld

Bij arrest nr 218.000 van 15 februari 2012 vernietigt de Raad van State op verzoek van een aantal Vlaamse elitesporters het besluit van 17 december 2008 van de secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap, houdende bekendmaking van de toepasselijke Wereldantidopingscode en toepasselijke standaarden. Het betreft in het bijzonder de m.i.v. 1 januari 2009 vernieuwde en meer uitgewerkte verplichting voor deze sporters om hun verblijfgegevens in detail kenbaar te maken met het oog op antidopingcontroles (de zgn. “whereabouts”). De Raad van State stelt vast dat overeenkomstig het toepasselijke decreet inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening en zijn uitvoeringsbesluit, voor de omzetting van deze WADA-code naar interne Vlaamse regelgeving een optreden van de Vlaamse regering is vereist, na voorafgaand advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, en dat een optreden door de secretaris-generaal niet kan volstaan.
(21/02/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}