Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS

Met het arrest 215.571 van 5 oktober 2011 vernietigt de Raad van State het arrest nr. 51.881 van 29 november 2010 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen had zich in voormeld arrest bij het standpunt van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid aangesloten en eveneens naar diens discretionaire bevoegdheid verwezen om zich alsnog op de criteria van de vernietigde regularisatie-instructie van 19 juli 2009 te steunen. Aldus heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toegelaten dat de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bindende voorwaarden aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft toegevoegd en heeft hij die bepaling geschonden.
(28/10/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}