Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.

Met verschillende arresten, o.m. nrs. 215.115 en 215.506, beveelt de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van beslissingen van FOD Financiën waarbij aan belastingplichtigen geweigerd wordt inzage te krijgen van stukken die de belastingdienst van een buitenlandse administratie ontvangen heeft en die hij bij een dossier van de gerechtelijke overheid heeft laten voegen.

Gesteld wordt dat de FOD zich voor een weigeringsbesluit niet kan steunen op artikel 6, §2, 2° van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur omdat de belastingambtenaren, die in strafzaken enkel als getuige kunnen worden gehoord, niet vallen onder het geheim van het opsporingsonderzoek, bedoeld in artikel 28quinquies, §1, van het Wetboek van Strafvordering, wanneer zij informatie overmaken aan het parket.


(12/10/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}