Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd

Bij arrest nr. 214.529 van 11 juli 2011 heeft de Raad van State de vordering tot schorsing verworpen die Michel Daerden had ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad van Ans, die hem, door het aannemen van een constructieve motie van wantrouwen, uit het ambt van burgemeester heeft verwijderd en hem vervangen heeft door Stéphane Moreau.

Het arrest bevat voornamelijk de volgende overwegingen:

  • De door Michel Daerden ingestelde vorderingen tot nietigverklaring en tot schorsing van dit besluit zijn ontvankelijk, ook al was hij afwezig op de vergadering waarop het is goedgekeurd.
  • Dit besluit is een administratieve handeling die door de Raad van State vernietigd en geschorst kan worden.
  • Een constructieve motie van wantrouwen kan zowel tegen het college als tegen de verhinderde burgemeester gericht zijn.
  • Tegen een verhinderde burgemeester kan een constructieve motie van wantrouwen ingediend worden, zelfs indien hij nooit daadwerkelijk zijn ambt heeft uitgeoefend; een verhinderd burgemeester kan immers op ieder moment de uitoefening van zijn ambt hervatten indien de verhindering een einde heeft genomen; door zelf zijn vervanger aan te wijzen kan hij wegen op de behandeling van de gemeentezaken; bovendien kan hij in de uitoefening van andere functies standpunten innemen die door de meerderheid van de gemeenteraadsleden worden afgekeurd en die een motie van wantrouwen rechtvaardigen.
  • Ook al achtte een ruime meerderheid van de gemeenteraadsleden het opportuun het college te vervangen, uit niets blijkt dat deze meerderheid de wil zou hebben gehad verzoeker schade te berokkenen.

(12/07/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}