Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag

Bij arrest nr. 213.776 van 9 juni 2011 vernietigt de Raad van State de beslissing waarmee de stad Antwerpen het ontslag van ambtswege oplegt aan een personeelslid dat vijf jaar niet gecontacteerd werd door de stad en al die tijd thuis bleef wachten op nieuwe werkopdrachten. Alhoewel de stad een tuchtprocedure begon, koos zij uiteindelijk voor een ontslag van ambtswege, op grond van artikel 65, 1, van het basisstatuut, wegens tien dagen ongewettigde afwezigheid.


De Raad van State overweegt dat hij reeds in een arrest van 1997, en ook nog meermaals nadien, aan de stad heeft opgemerkt dat die bepaling steunt op het idee dat het betrokken personeelslid vrijwillig ontslag neemt. Van een wil tot vertrek was hier geen sprake,volgens de Raad van State, die zich daarmee op de lijn stelt van eerdere uitspraken van de gewone rechter.


(21/06/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}