Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Geen intrekking dotatie Vlaams Belang

Met arrest nr. 213.879 van 15 juni 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vordering die door leden van de Kamer en van de Senaat was ingesteld tot intrekking van de dotatie aan de politieke partij Vlaams Belang.

Het arrest overweegt dat de vordering slechts als tijdig kan worden beschouwd op voorwaarde dat verzoekers hun aanvraag indienden binnen zestig dagen na de kennis van het laatste of de laatste feiten en tekenen die aantonen dat het Vlaams Belang kennelijk vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens ­ waarbij het woord “vijandig” dient te worden opgevat in de strikte zin waarin het volgens het Grondwettelijk Hof moet worden begrepen.

Aan die voorwaarde is volgens de Raad van State niet voldaan. Hij beoordeelt de enige door verzoekers bijgebrachte feiten waarvan wordt aangenomen dat ze er pas kennis van hadden in de periode van zestig dagen vóór de indiening van het verzoekschrift als verontrustend en van aard om te kunnen grieven en kwetsen, maar kan er niet toe komen ze bovendien te beschouwen als een duidelijk en doelbewust “aanzetten” tot de schending van (één van) de essentiële beginselen voor de democratie die verzoekers aanvoerden. Daaruit volgt dat de vordering als te laat wordt verworpen.
(21/06/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}