Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages

Door de stad Antwerpen werd in een verbod voorzien om wapens tentoon te stellen in etalages, met de bedoeling impulsieve aankopen van wapens te bestrijden. De Raad van State vernietigt het verbod bij arrest nr. 213.478 van 26 mei 2011, omdat de aangelegenheid door de federale overheid aan de bevoegdheid van de gemeenten onttrokken is.

Het arrest wijst erop dat reeds de wapenwet van 8 juni 2006 beoogt impulsieve aankopen tegen te gaan, namelijk door het instellen van een algemene vergunningsplicht, die overigens meer effectief (is) om zulke aankopen te verhinderen, dan een eenvoudig verbod om wapens in uitstalramen tentoon te stellen.


(10/06/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}