Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Arrest

Met het arrest nr. 212.825, van 28 april 2011, vernietigt de Raad van State de bouwvergunning voor het aanleggen van de tramlijn Deurne-Wijnegem op verzoek van Erik Lauwers.

Het belang van de verzoeker, die getroffen dreigt te worden door een grote toename van verkeer door zijn straat, werd door de tegenpartijen niet  betwist.

De vergunning wordt vernietigd omdat, alvorens de vergunning werd verleend, het door de bestaande regelgeving opgelegde project-milieu-effectenrapport (MER) , dat onder meer de weerslag van de vergunning op het leefmilieu van de omwonenden deskundig moet onderzoeken, niet werd opgemaakt.
Het bestuur had gemeend het project van de niet betwiste verplichting om een project-MER op te stellen, te kunnen ontheffen, op grond van een eerder opgesteld plan-MER over de algemene mobiliteitsproblematiek van Antwerpen. Die mogelijkheid tot ontheffing was echter niet afdoende gemotiveerd.


(09/05/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}