Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak

Bij arrest nr. 212.559 van 7 april 2011 inzake de vzw Ligue des Droits de l'Homme en de vzw Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie heeft de Raad van State de nietigverklaring uitgesproken van vijf vergunningen die de minister-president van het Waals Gewest op 8 juni 2009 heeft afgegeven en waarbij FN Herstal gemachtigd werd om wapens uit te voeren naar Libië.

In het arrest wordt het middel gegrond bevonden waarin tegen de minister-president van het Waals Gewest wordt ingebracht dat hij zijn beslissingen net na de regionale verkiezingen genomen heeft, toen op zijn handelen geen enkele parlementaire controle kon worden uitgeoefend en zijn bevoegdheid beperkt was tot het afhandelen van de lopende zaken. De afgifte van vergunningen voor het uitvoeren van wapens naar een land als Libië doet delicate vragen rijzen op het stuk van ethiek en politieke afweging. De verwerende partij, die niet aangevoerd heeft dat de bestreden beslissingen enige spoed vereisten, kon die beslissingen in het raam van de lopende zaken dan ook niet op rechtsgeldige wijze nemen.

Dit arrest sluit aan bij arrest nr. 197.522 van 29 oktober 2009, waarbij de Raad van State op dezelfde grond de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissingen geschorst heeft.


(08/04/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}