Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig

Bij arrest nr. 210.958 van 2 februari 2011 heeft de Raad van State het beroep verworpen dat ingesteld was tegen het besluit van 9 november 2006 waarbij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de meubelen en voorwerpen van het Stocletpaleis in Sint-Pieters-Woluwe, dat zelf reeds als monument is beschermd, bij uitbreiding als monument beschermt, alsook het beroep ingesteld tegen het besluit van de regering van 13 oktober 2005 tot instelling van de procedure tot bescherming als monument.

Met betrekking tot het eerste middel wordt in het arrest geoordeeld dat op basis van artikel 206, 1°, a, van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening meubelen en voorwerpen als monument kunnen worden beschermd wanneer ze, gezien hun aard en vormgeving, dermate een geheel vormen met een monument waarvan ze de artistieke waarde mee bepalen, dat, om volledig te zijn, de bescherming als monument uitgebreid moet worden tot die voorwerpen, ook al vormen ze geen onroerend goed door bestemming in de zin van het Burgerlijk Wetboek.


Met betrekking tot het tweede middel wordt in het arrest erkend dat het gewest bevoegd is om regelgevend op te treden op het gebied van bescherming van het roerend erfgoed, in dezelfde lijn als wat het Grondwettelijk Hof geoordeeld heeft in zijn arrest nr. 25/2010 van 17 maart 2010.

In het arrest wordt ook het derde middel afgewezen, waarin aangevoerd werd dat de bestreden handelingen afbreuk doen aan het eigendomsrecht van de verzoekende partijen, en het vierde middel, waarin schending van de regels van de Europese Unie aangaande het vrije verkeer van goederen werd aangevoerd.


(04/02/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}