Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Substitutie van motieven

In het kader van een cassatieberoep, ingesteld door de Universiteit Gent tegen een uitspraak van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, beslist de Raad van State dat hij, optredend als cassatierechter, een motivering van de bodemrechter die door een verzoekende partij mogelijk terecht wordt bekritiseerd en waarop de bestreden uitspraak steunt, vermag te vervangen door een juridische grondslag die het beschikkend gedeelte naar recht verantwoordt.

In het arrest nr 210.195 van 30 december 2010 verwerpt de Raad van State als cassatierechter aldus een door de UG aangevoerd middel bij gebrek aan belang.


(11/01/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}