Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2010Het dragen van uiterlijke religieuze symbolen door leerkrachten van het openbaar onderwijs

Volgens een reglement van 30 maart 2010 van de gemeenteraad van de stad Charleroi mogen de leerkrachten  geen uiterlijke religieuze, politieke of filosofische symbolen dragen binnen de muren van de secundaire gemeenteschool waar ze aangesteld zijn, noch erbuiten, in de uitoefening van hun ambt.

De lerares wiskunde vecht niet een persoonsgerichte beslissing aan die haar naar haar eigen zeggen verbiedt "wiskundeles te geven tenzij ze zich schikt naar het onwettige gebod van de overheid om haar hoofddoek af te doen", maar een reglement.

De stad Charleroi beschikt over een beoordelingsbevoegdheid om het aangevochten reglement te doen naleven en om persoonsgerichte maatregelen te treffen wanneer in voorkomend geval een leerkracht weigert het reglement in acht te nemen.

Op dit ogenblik zijn met het oog op de toepassing van dit reglement nog geen persoonsgerichte maatregelen getroffen waartegen een jurisdictioneel beroep kan worden ingesteld, zodat het nakend risico van een nadeel aangevoerd door verzoekster niet voorhanden is.

Er is dus niet aangetoond dat deze aangelegenheid uiterst dringend is.

De vordering van verzoekster, daaronder begrepen haar verzoek tot het bevelen van voorlopige maatregelen en tot het opleggen van een dwangsom, is dan ook afgewezen. (arrest 202.852 )
(09/04/2010)

 

22/12/2010

Het dragen van de islamitische hoofddoek door een leerkracht


23/06/2010

Toegang Griffie Wetgeving


09/04/2010

Het dragen van uiterlijke religieuze symbolen door leerkrachten van het openbaar onderwijs


31/03/2010

Beroep tegen benoeming commissaris-generaal federale politie


18/03/2010

Religieuze en levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs


16/03/2010

Vliegen over Brussel en luidruchtige vliegtuigen


10/02/2010

Gemeentebelasting op vertoningen


10/02/2010

Raad van State verwerpt beroep tegen het Oosterweel-GRUP


© Raad van State, 2020 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}