Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2010Religieuze en levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs

De Raad van het Gemeenschapsonderwijs besloot op 11 september 2009 tot een algemeen en principieel verbod voor leerlingen, cursisten en personeelsleden om zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke kentekens te dragen in alle instellingen van het gemeenschapsonderwijs.
Op vordering van een moslimleerlinge beveelt de Raad van State bij arrest nr. 202.039 van 18 maart 2010 de schorsing van de tenuitvoerlegging van deze beslissing en stelt hij aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag. Meer bepaald wenst de Raad van State van het Hof te vernemen of het bedoelde verbod door het Gemeenschapsonderwijs wel ingevoerd mag worden zonder voorafgaand optreden van de decreetgever. Het Grondwettelijk Hof zal het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs kunnen toetsen aan de verschillende door artikel 24 van de Grondwet gewaarborgde beginselen, namelijk het legaliteitsbeginsel, de onderwijsvrijheid, de neutraliteitsvereiste in het gemeenschapsonderwijs en de aan het Gemeenschapsonderwijs opgedragen autonomie als inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs.
(18/03/2010)

 

22/12/2010

Het dragen van de islamitische hoofddoek door een leerkracht


23/06/2010

Toegang Griffie Wetgeving


09/04/2010

Het dragen van uiterlijke religieuze symbolen door leerkrachten van het openbaar onderwijs


31/03/2010

Beroep tegen benoeming commissaris-generaal federale politie


18/03/2010

Religieuze en levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs


16/03/2010

Vliegen over Brussel en luidruchtige vliegtuigen


10/02/2010

Gemeentebelasting op vertoningen


10/02/2010

Raad van State verwerpt beroep tegen het Oosterweel-GRUP


© Raad van State, 2020 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}