Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2010Raad van State verwerpt beroep tegen het Oosterweel-GRUP

In zijn arrest nr. 200.738, van 10 februari 2010, gewezen op verzoek van de BVBA POMPHUIS, verwerpt de Raad van State het annulatieberoep tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Oosterweelverbinding”.

Op de eerste plaats wordt het verzoek tot tussenkomst van de vennootschappen die de tijdelijke vereniging NORIANT vormen, als niet ontvankelijk afgewezen, omdat de betrokken aannemingsbedrijven niet over de hoedanigheid en het rechtstreeks belang die zijn vereist, beschikken.

Vervolgens worden, ten gronde, de drie middelen die werden aangevoerd door de verzoekende partij, verworpen.

Vooreerst wordt geoordeeld dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat de motieven die werden gehanteerd, respectievelijk om de zgn. tunnelvariant niet als een “beschikbaar redelijkerwijs te onderzoeken alternatief” te selecteren, en om het tracé van het Lange Wapper-viaduct niet te laten lopen over het Amerikadok, maar te laten afbuigen over de noordrand van het Eilandje, onredelijk zijn.

Vervolgens oordeelt de Raad van State dat de verzoekende partij ook niet aantoont dat de bezwaren die zij tijdens het openbaar onderzoek had geformuleerd met betrekking tot de bovenvermelde opties, onvoldoende werden beantwoord door de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening (VLACORO) en de Vlaamse regering.

In een derde middel werd door de verzoekende partij aangevoerd dat de coördinator die optrad bij de opmaak van het milieu-effecten-rapport (MER) niet onpartijdig was. Dit middel wordt verworpen, omdat de in het middel genoemde persoon niet is opgetreden als coördinator van het MER dat werd opgesteld in het kader van het GRUP.
(10/02/2010)

 

22/12/2010

Het dragen van de islamitische hoofddoek door een leerkracht


23/06/2010

Toegang Griffie Wetgeving


09/04/2010

Het dragen van uiterlijke religieuze symbolen door leerkrachten van het openbaar onderwijs


31/03/2010

Beroep tegen benoeming commissaris-generaal federale politie


18/03/2010

Religieuze en levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs


16/03/2010

Vliegen over Brussel en luidruchtige vliegtuigen


10/02/2010

Gemeentebelasting op vertoningen


10/02/2010

Raad van State verwerpt beroep tegen het Oosterweel-GRUP


© Raad van State, 2020 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}