Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2010Gemeentebelasting op vertoningen

In twee arresten van 12 januari 2010 -de arresten met nr. 199.454 en 199.455- heeft de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak aangenomen dat, gelet op artikel 36 van de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën, een gemeentebelasting op de bruto-ontvangsten van vertoningen niet in strijd is met het verbod in artikel 464, 1̊, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
(10/02/2010)

 

22/12/2010

Het dragen van de islamitische hoofddoek door een leerkracht


23/06/2010

Toegang Griffie Wetgeving


09/04/2010

Het dragen van uiterlijke religieuze symbolen door leerkrachten van het openbaar onderwijs


31/03/2010

Beroep tegen benoeming commissaris-generaal federale politie


18/03/2010

Religieuze en levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs


16/03/2010

Vliegen over Brussel en luidruchtige vliegtuigen


10/02/2010

Gemeentebelasting op vertoningen


10/02/2010

Raad van State verwerpt beroep tegen het Oosterweel-GRUP


© Raad van State, 2020 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}