Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school

De Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (MRAX) vorderde de nietigverklaring van het huishoudelijk reglement van twee koninklijke athenea waarin het de leerlingen verboden wordt enig hoofddeksel of opvallend teken van politieke of religieuze overtuiging te dragen binnen de muren van beide onderwijsinstellingen, alsook de nietigverklaring van de besluiten van de Minister-Presidente van de Franse Gemeenschap, belast met het Leerplichtonderwijs, tot goedkeuring van die reglementen.

In de arresten nummers 191.532 en 191.533 van 17 maart 2009 wordt geoordeeld dat die beroepen niet-ontvankelijk zijn, aangezien de verbodsbepalingen in kwestie het doel van MRAX in het geheel niet aantasten, maar tot gevolg hebben dat dit doel bereikt en versterkt wordt.
(06/04/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}