Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2018Schorsing: huurcontract voor een gebouw voor de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De vennootschappen BEFIMMO en FEDIMMO hebben bij de Raad van State de schorsing gevorderd van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest d.d. 6 september 2018 om met de vennootschap GHELAMCO een huurcontract af te sluiten voor een gebouw waarin een groot aantal personeelsleden van het regionale bestuur zou worden ondergebracht.

Bij zijn arrest nr. 242.755 van 23 oktober 2018 over de vordering ingesteld door de vennootschap FEDIMMO, heeft de Raad van State de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing.

Als antwoord op de partijen die zich in die zaak verzetten, heeft de Raad van State, in het kader van een onderzoek bij uiterst dringende noodzakelijkheid, geoordeeld dat de omstreden onderneming, in tegenstelling tot wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beweerde, beschouwd moest worden als een "overheidsopdracht voor aanneming van werken". Dat betekent dat de desbetreffende regels nageleefd moesten worden. Het feit dat gesteld wordt dat het hier om een overheidsopdracht voor de aanneming van werken gaat, betekent niet dat dit arrest in strijd is met arrest nr. 242.094 dat op 12 juli 2018 is gewezen en waarin die omschrijving was uitgesloten. De opzet is immers zodanig geëvolueerd dat het project zich anders aandient dan in het kader van het beroep dat beslecht is bij het arrest van 12 juli 2018.

Voorts is de vennootschap FEDIMMO in de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid gevolgd voor zover ze het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwijt het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel alsook het transparantiebeginsel niet in acht te hebben genomen. Aangezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend heeft niet in staat te zijn de uitnodigingen over te leggen om deel te nemen aan de onderhandelingen (uitnodigingen die volgens haar telefonisch hebben plaatsgevonden), noch de notulen van die vergaderingen, heeft de Raad van State die kritiek ernstig bevonden, meer in het bijzonder omdat niet kon worden aangetoond dat het gewest de onderhandelingen had gevoerd met inachtneming van het gelijkheids-, het non-discriminatie en het transparantiebeginsel.

Aangezien de Raad van State de schorsing heeft bevolen van de tenuitvoerlegging van de bestreden handeling op basis van het verzoekschrift dat door de vennootschap FEDIMMO is ingediend, heeft hij geoordeeld dat de uitspraak over het verzoekschrift met dezelfde strekking, ingediend door de vennootschap BEFIMMO, diende te worden uitgesteld.
(23/10/2018)

 

21/12/2018

Voortzetting van de procedure na auditoraatsverslag (art. 14 quinquies procedurereglement)


20/12/2018

Quotum van 50 asielaanvragen per dag geschorst


18/12/2018

Schorsing Migratiepact verworpen


14/12/2018

Verbod Marrakesh-manifestatie geschorst


16/11/2018

Beroep van Test-Aankoop: De weigering van de Nationale Bank van België is vernietigd


08/11/2018

Milieuvergunning Essers – nietigverklaring


08/11/2018

Luchthaven Oostende - vernietiging aanvulling vergunningsvoorwaarden


26/10/2018

Vlaams frequentieplan vernietigd


23/10/2018

Gevangenis Dendermonde: beroepen tegen ruimtelijk uitvoeringsplan verworpen


23/10/2018

Schorsing: huurcontract voor een gebouw voor de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


12/10/2018

Toelichting door Auditoraat Raad van State in verband met het advies in de zaak Befimmo/Fedimmo


09/10/2018

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kemmelberg’ vernietigd


04/10/2018

Windmolen naast de E40 te Wetteren en Melle – nietigverklaring


13/09/2018

Opzegging concessieovereenkomst met het Islamitisch en Cultureel Centrum – verwerping


06/08/2018

Schorsing gunning telecommunicatiediensten Vlaamse overheid verworpen


10/07/2018

Benoeming burgemeester Denderleeuw niet vernietigd


29/06/2018

Vergunningen voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië


28/06/2018

Architectuuropdracht Kaaitheater geschorst


27/06/2018

Belang bij nietigverklaring – Verlies van belang - schadevergoeding tot herstel


15/06/2018

Vlaamse fiscaliteit – gesplitste aankoop - nietigverklaring


14/06/2018

Tijdelijke slachthuizen Genk en Beringen – nietigverklaring


11/06/2018

Slachthuis Geel - Schorsing


11/06/2018

Slachthuis Smits- Heist-op-den-Berg- kort geding verworpen


07/06/2018

Verbrandingsoven Kampenhout-Sas- verwerping beroep


30/05/2018

Havenarbeid - bevoegdheid van de federale overheid


17/05/2018

Beslissingen van sommige randgemeenten om de taalvoorkeur van de inwoners te registreren


09/05/2018

Diervoedingsbedrijf Hasselt – verwerping spoedprocedure


08/05/2018

Uitbatingsvoorwaarden zonnecentra – vordering tot schorsing verworpen


02/05/2018

De Parti Populaire onrechtmatig gesanctioneerd


18/04/2018

Reactie van de Raad van State in verband met de adviezen van de afdeling wetgeving


12/04/2018

Slachthuis Heist-op-den-Berg – vordering in kort geding verworpen


03/04/2018

Schorsing vergunning voor het oppompen van water toegekend aan de onderneming LHOIST te Rochefort


03/04/2018

Overdracht bevoegdheden burgemeester van Ukkel aan M. Cools – vordering tot schorsing afgewezen


28/03/2018

Uitzetting van een imam: verwerping van het cassatieberoep


27/03/2018

Laatste beroep tegen het gewestelijk RUP


22/03/2018

Landbouwloodsen te Graux: vergunning wordt geschorst


21/03/2018

Vernietiging gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan transportbedrijf H. Essers


14/03/2018

Fabriceren en verkopen elektronische sigaretten


12/03/2018

ARCO: vernietiging koninklijke besluiten betreffende de staatswaarborg


07/03/2018

Randgemeenten: Voorzitter van het OCMW van Wezembeek-Oppem


26/02/2018

Aanstelling van René DELCOURT vernietigd


23/02/2018

Vordering tot schorsing vergunning heraanleg Berkendaelstraat in Vorst verworpen


12/02/2018

Gevangenis Dendermonde: voortzetting procedures


29/01/2018

Aanleg van de voetgangerszone in Brussel: schorsing afgewezen


26/01/2018

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure


09/01/2018

Hogeschool Lucia DE BROUCKERE: schorsingen bij uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen


05/01/2018

Antwerps politiereglement op detailhandel sieraden niet geschorst


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}