Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2018Toelichting door Auditoraat Raad van State in verband met het advies in de zaak Befimmo/Fedimmo

Naar aanleiding van het artikel “La Région bruxelloise taclée par l’auditeur du Conseil d’état”, verschenen in L’Echo van vandaag 12 oktober 2018, wenst het Auditoraat van de Raad van State de volgende toelichting te geven.

Tegen de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de keuze van het gebouw dat eind 2020 onderdak moet bieden aan zijn ambtenaren, zijn twee beroepen tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid ingesteld door de vennootschappen Befimmo en Fedimmo, wier projecten niet zijn geselecteerd. De zaak is op 5 en 9 oktober 2018 voorgekomen behandeld ter rechtzetting.

In een eerste punt van kritiek voerden de verzoekende vennootschappen aan dat de wet inzake overheidsopdrachten op de procedure had moeten worden toegepast. De auditeur heeft in haar advies geoordeeld dat de aankondiging van vastgoedprospectie bekendgemaakt door het Gewest, op zich geen overheidsopdracht vormde - wat de Raad van State reeds in een arrest van 12 juli 2018 had beslist - maar dat, zodra de geselecteerde kandidaat een huurovereenkomst van lange duur voorstelde voor een “te bouwen” kantoortoren die aan de noden van het Gewest tegemoetkwam, het wel ging om het gunnen van een overheidsopdracht van werken aan de projectontwikkelaar.

Als tweede argument voerden de verzoekende vennootschappen meer bepaald aan dat ze niet dezelfde kansen als andere kandidaten hadden gekregen om hun offerte in de loop van de onderhandelingen met het Gewest te optimaliseren. De auditeur heeft vastgesteld dat geen enkel document van het administratief dossier van het Gewest die kritiek kon weerleggen of kon aantonen dat de onderhandelingen met alle kandidaten volgens de beginselen van gelijkheid en transparantie waren gevoerd.

De auditeur heeft de andere argumenten van de verzoekende vennootschappen niet onderzocht en heeft in een strikt juridisch advies alleen al op grond van die twee motieven de schorsing voorgesteld. Van amateurisme of partijdigheid is in het advies geen sprake.
(12/10/2018)

 

21/12/2018

Voortzetting van de procedure na auditoraatsverslag (art. 14 quinquies procedurereglement)


20/12/2018

Quotum van 50 asielaanvragen per dag geschorst


18/12/2018

Schorsing Migratiepact verworpen


14/12/2018

Verbod Marrakesh-manifestatie geschorst


16/11/2018

Beroep van Test-Aankoop: De weigering van de Nationale Bank van België is vernietigd


08/11/2018

Milieuvergunning Essers – nietigverklaring


08/11/2018

Luchthaven Oostende - vernietiging aanvulling vergunningsvoorwaarden


26/10/2018

Vlaams frequentieplan vernietigd


23/10/2018

Gevangenis Dendermonde: beroepen tegen ruimtelijk uitvoeringsplan verworpen


23/10/2018

Schorsing: huurcontract voor een gebouw voor de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


12/10/2018

Toelichting door Auditoraat Raad van State in verband met het advies in de zaak Befimmo/Fedimmo


09/10/2018

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kemmelberg’ vernietigd


04/10/2018

Windmolen naast de E40 te Wetteren en Melle – nietigverklaring


13/09/2018

Opzegging concessieovereenkomst met het Islamitisch en Cultureel Centrum – verwerping


06/08/2018

Schorsing gunning telecommunicatiediensten Vlaamse overheid verworpen


10/07/2018

Benoeming burgemeester Denderleeuw niet vernietigd


29/06/2018

Vergunningen voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië


28/06/2018

Architectuuropdracht Kaaitheater geschorst


27/06/2018

Belang bij nietigverklaring – Verlies van belang - schadevergoeding tot herstel


15/06/2018

Vlaamse fiscaliteit – gesplitste aankoop - nietigverklaring


14/06/2018

Tijdelijke slachthuizen Genk en Beringen – nietigverklaring


11/06/2018

Slachthuis Geel - Schorsing


11/06/2018

Slachthuis Smits- Heist-op-den-Berg- kort geding verworpen


07/06/2018

Verbrandingsoven Kampenhout-Sas- verwerping beroep


30/05/2018

Havenarbeid - bevoegdheid van de federale overheid


17/05/2018

Beslissingen van sommige randgemeenten om de taalvoorkeur van de inwoners te registreren


09/05/2018

Diervoedingsbedrijf Hasselt – verwerping spoedprocedure


08/05/2018

Uitbatingsvoorwaarden zonnecentra – vordering tot schorsing verworpen


02/05/2018

De Parti Populaire onrechtmatig gesanctioneerd


18/04/2018

Reactie van de Raad van State in verband met de adviezen van de afdeling wetgeving


12/04/2018

Slachthuis Heist-op-den-Berg – vordering in kort geding verworpen


03/04/2018

Schorsing vergunning voor het oppompen van water toegekend aan de onderneming LHOIST te Rochefort


03/04/2018

Overdracht bevoegdheden burgemeester van Ukkel aan M. Cools – vordering tot schorsing afgewezen


28/03/2018

Uitzetting van een imam: verwerping van het cassatieberoep


27/03/2018

Laatste beroep tegen het gewestelijk RUP


22/03/2018

Landbouwloodsen te Graux: vergunning wordt geschorst


21/03/2018

Vernietiging gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan transportbedrijf H. Essers


14/03/2018

Fabriceren en verkopen elektronische sigaretten


12/03/2018

ARCO: vernietiging koninklijke besluiten betreffende de staatswaarborg


07/03/2018

Randgemeenten: Voorzitter van het OCMW van Wezembeek-Oppem


26/02/2018

Aanstelling van René DELCOURT vernietigd


23/02/2018

Vordering tot schorsing vergunning heraanleg Berkendaelstraat in Vorst verworpen


12/02/2018

Gevangenis Dendermonde: voortzetting procedures


29/01/2018

Aanleg van de voetgangerszone in Brussel: schorsing afgewezen


26/01/2018

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure


09/01/2018

Hogeschool Lucia DE BROUCKERE: schorsingen bij uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen


05/01/2018

Antwerps politiereglement op detailhandel sieraden niet geschorst


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}