Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2018Randgemeenten: Voorzitter van het OCMW van Wezembeek-Oppem

Naar aanleiding van drie beroepen die Nathalie LECLAIRE, als rechtstreeks verkozen lid van de OCMW-raad van Wezembeek-Oppem, ingesteld heeft tegen, enerzijds, de vernietiging van haar aanwijzing als waarnemend voorzitter van het voornoemd OCMW en, anderzijds, de weigering om haar in dat ambt te benoemen, heeft de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de arresten nummers 240.937, 240.938 en 240.939 van 7 maart 2018 gewezen.

Bij haar arresten nummers  240.937 en 240.938 heeft de algemene vergadering geoordeeld dat de aanwijzing van Nathalie LECLAIRE als waarnemend voorzitter van het OCMW van Wezembeek-Oppem onregelmatig was, verzoeksters vordering tot schorsing afgewezen en het besluit van de OCMW-raad vernietigd waarbij zij voor die functie aangewezen was.

Bij haar arrest nummer 240.939 heeft de algemene vergadering de tenuitvoerlegging geschorst van de beslissing d.d. 30 maart 2017 waarbij de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen en Armoedebestrijding geweigerd heeft Nathalie LECLAIRE te benoemen tot voorzitter van de OCMW-raad van Wezembeek-Oppem. De algemene vergadering heeft geoordeeld dat er voor de beslissing houdende weigering van die benoeming, die gebaseerd is op de bevinding dat  de betrokkene van het Nederlands niet de kennis zou hebben die nodig is om de geambieerde functie uit te oefenen, in casu op het eerste gezicht geen voldoende ernstige aanwijzingen bestaan. Bovendien heeft ze geoordeeld dat de zaak spoedeisend is, aangezien er reeds in oktober 2018  nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden en de kans dat verzoekster nog vóór het einde van de lopende legislatuur het ambt van voorzitter van het OCMW kan uitoefenen praktisch onbestaande zou zijn indien die beslissing niet geschorst zou worden.
(07/03/2018)

 

21/12/2018

Voortzetting van de procedure na auditoraatsverslag (art. 14 quinquies procedurereglement)


20/12/2018

Quotum van 50 asielaanvragen per dag geschorst


18/12/2018

Schorsing Migratiepact verworpen


14/12/2018

Verbod Marrakesh-manifestatie geschorst


16/11/2018

Beroep van Test-Aankoop: De weigering van de Nationale Bank van België is vernietigd


08/11/2018

Milieuvergunning Essers – nietigverklaring


08/11/2018

Luchthaven Oostende - vernietiging aanvulling vergunningsvoorwaarden


26/10/2018

Vlaams frequentieplan vernietigd


23/10/2018

Gevangenis Dendermonde: beroepen tegen ruimtelijk uitvoeringsplan verworpen


23/10/2018

Schorsing: huurcontract voor een gebouw voor de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


12/10/2018

Toelichting door Auditoraat Raad van State in verband met het advies in de zaak Befimmo/Fedimmo


09/10/2018

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kemmelberg’ vernietigd


04/10/2018

Windmolen naast de E40 te Wetteren en Melle – nietigverklaring


13/09/2018

Opzegging concessieovereenkomst met het Islamitisch en Cultureel Centrum – verwerping


06/08/2018

Schorsing gunning telecommunicatiediensten Vlaamse overheid verworpen


10/07/2018

Benoeming burgemeester Denderleeuw niet vernietigd


29/06/2018

Vergunningen voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië


28/06/2018

Architectuuropdracht Kaaitheater geschorst


27/06/2018

Belang bij nietigverklaring – Verlies van belang - schadevergoeding tot herstel


15/06/2018

Vlaamse fiscaliteit – gesplitste aankoop - nietigverklaring


14/06/2018

Tijdelijke slachthuizen Genk en Beringen – nietigverklaring


11/06/2018

Slachthuis Geel - Schorsing


11/06/2018

Slachthuis Smits- Heist-op-den-Berg- kort geding verworpen


07/06/2018

Verbrandingsoven Kampenhout-Sas- verwerping beroep


30/05/2018

Havenarbeid - bevoegdheid van de federale overheid


17/05/2018

Beslissingen van sommige randgemeenten om de taalvoorkeur van de inwoners te registreren


09/05/2018

Diervoedingsbedrijf Hasselt – verwerping spoedprocedure


08/05/2018

Uitbatingsvoorwaarden zonnecentra – vordering tot schorsing verworpen


02/05/2018

De Parti Populaire onrechtmatig gesanctioneerd


18/04/2018

Reactie van de Raad van State in verband met de adviezen van de afdeling wetgeving


12/04/2018

Slachthuis Heist-op-den-Berg – vordering in kort geding verworpen


03/04/2018

Schorsing vergunning voor het oppompen van water toegekend aan de onderneming LHOIST te Rochefort


03/04/2018

Overdracht bevoegdheden burgemeester van Ukkel aan M. Cools – vordering tot schorsing afgewezen


28/03/2018

Uitzetting van een imam: verwerping van het cassatieberoep


27/03/2018

Laatste beroep tegen het gewestelijk RUP


22/03/2018

Landbouwloodsen te Graux: vergunning wordt geschorst


21/03/2018

Vernietiging gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan transportbedrijf H. Essers


14/03/2018

Fabriceren en verkopen elektronische sigaretten


12/03/2018

ARCO: vernietiging koninklijke besluiten betreffende de staatswaarborg


07/03/2018

Randgemeenten: Voorzitter van het OCMW van Wezembeek-Oppem


26/02/2018

Aanstelling van René DELCOURT vernietigd


23/02/2018

Vordering tot schorsing vergunning heraanleg Berkendaelstraat in Vorst verworpen


12/02/2018

Gevangenis Dendermonde: voortzetting procedures


29/01/2018

Aanleg van de voetgangerszone in Brussel: schorsing afgewezen


26/01/2018

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure


09/01/2018

Hogeschool Lucia DE BROUCKERE: schorsingen bij uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen


05/01/2018

Antwerps politiereglement op detailhandel sieraden niet geschorst


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}