Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2008De vordering tot schorsing, ingediend door Luc CLOSSET, wordt ingewilligd

De inspecteur-generaal van de federale politie en van de lokale politie heeft de schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid gevorderd van de tenuitvoerlegging van de beslissing d.d. 23 september 2008 van de Minister van Binnenlandse Zaken waarbij hij voorlopig geschorst wordt voor een duur van maximaal vier maanden.

De Raad van State willigt deze vordering in bij arrest nr. 187.153 van 17 oktober 2008. Hij oordeelt immers dat de voorwaarden voor een voorlopige schorsing in het belang van de dienst in het onderhavige geval niet zijn vervuld. De bestreden beslissing geeft niet aan in welk opzicht de inspecteur-generaal een gedrag zou hebben vertoond dat zijn voorlopige verwijdering uit de dienst rechtvaardigt. Het volstond niet de ruchtbaarheid in te roepen die aan het verslag van het comité P was gegeven, alsmede het inleiden van een geding tegen X, om deze schorsingsmaatregel te rechtvaardigen, daar deze gebaseerd moet zijn op concrete verwijten met betrekking tot het gedrag van verzoeker, en het volstond evenmin aan te geven in welk opzicht zijn aanwezigheid binnen het inspectoraat-generaal, gelet op die verwijten, niet meer verenigbaar was met het belang van de dienst. Tevens ondervindt verzoeker een moeilijk te herstellen ernstig nadeel daar het aangevochten nadeel in het licht van zijn nakende pensionering meermaals kan worden verlengd in afwachting van de afloop van de gerechtelijke procedure; hij zou aldus verstoken zijn van iedere daadwerkelijke rechtshulp om een maatregel aan te vechten die zijn eer aantast.
(17/10/2008)

 

19/12/2008

Zaak FORTIS - BNP


21/11/2008

Spreiding geluidshinder rond luchthaven Brussel-Nationaal - beroepen verworpen


17/11/2008

Decreet gemengdheid - aansluiting van van


07/11/2008

Gedeeltelijke vernietiging van een afbakeningsplan


27/10/2008

Verwerping beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen aanstelling van Danièle REYNDERS


17/10/2008

De vordering tot schorsing, ingediend door Luc CLOSSET, wordt ingewilligd


16/10/2008

Vernietiging van een sanctie opgelegd aan de RTBF


16/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid Sylvie RICOUR verworpen


10/10/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


09/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend door Anja SAVONET verworpen


07/10/2008

Studenten geneeskunde van de FUNDP - Voorlopige schorsing


22/09/2008

Ontslag politieinspecteur geschorst


16/09/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


10/09/2008

Manifestatie van Vlaams Belang op 11 september 2008


10/09/2008

Internationale samenwerking


02/09/2008

Zonder ambt, geen ambtsplichten en zonder ambtsplichten, geen tekortkoming eraan.


22/08/2008

Studenten geneeskunde aan de Luikse Universiteit - Schorsing


20/08/2008

Raad Van State verwerpt vorderingen van Ecuadoraanse verzoeker.


14/07/2008

Wezembeek-Oppem: verzoek om het Frans te gebruiken moet uitdrukkelijk worden herhaald


08/07/2008

Verzoek van Radio Mint verworpen door de Raad van State


08/07/2008

Beroep tegen opdracht Cyberclasses verworpen


08/07/2008

Radio PASA verkrijgt de schorsing van de beslissing van de Hoge raad voor de audiovisuele sector


20/06/2008

Winstverdeling van de Nationale Loterij


16/06/2008

Subcriteria en wegingen bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


16/06/2008

Gedinghervatting na een verkoop


04/06/2008

Ontvankelijkheid ratione temporis bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


04/06/2008

Beroep Vanbergen, ex-schepen van Charleroi: verworpen


28/05/2008

Vernietiging milieuvergunning luchthaven Antwerpen


20/03/2008

Nieuwe handleiding wetgevingstechniek


20/03/2008

Wijziging website


20/03/2008

juriDict online


06/03/2008

Subsidies Franse Gemeenschap voor Franstalige vzw's in Vlaanderen - nietigverklaring


06/03/2008

Cocof - conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie - nietigverklaring


05/03/2008

Vernietiging aanwijzing universitaire ziekenhuizen


06/02/2008

Examen adjunct-auditeur


30/01/2008

Ringweg om Couvin - Vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning


22/01/2008

Klacht van Bamouhammad en Trabelsi bij de Raad van State


17/01/2008

Sint-Pieters-Woluwe: verkiezingsuitgaven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}