Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2008Raad Van State verwerpt vorderingen van Ecuadoraanse verzoeker.

Op 17 augustus 2008 ll. heeft de heer R.S.P., van Ecuadoraanse nationaliteit, bij de Raad van State volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid een vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen ingesteld die aansluit bij een vordering tot schorsing die hij samen met zijn moeder en zijn zusters bij de Raad van State ingesteld heeft op 27 december 2006. De vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen strekt ertoe de Belgische Staat te gelasten elke maatregel tot verwijdering van het Belgisch grondgebied te schorsen zolang geen uitspraak gedaan is over zijn vordering tot schorsing.

Tegen verzoeker is immers op 14 augustus 2008 een bevel afgegeven om het grondgebied te verlaten met vrijheidsberoving en terugleiding naar de grens. Dat bevel om het grondgebied te verlaten, dat niet meer tot de bevoegdheidssfeer van de Raad van State behoort, is onderzocht door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die op 17 augustus 2008 het door verzoeker wegens uiterst dringende noodzakelijkheid ingestelde beroep verworpen heeft. De Raad van State heeft, eveneens wegens de uiterst dringende noodzakelijkheid, de zaak op zijn beurt onderzocht op zondagavond 17 augustus 2008, met dien verstande dat de terugzending op diezelfde dag om 18.50 uur was aangekondigd. Aangezien er bepaalde stukken ontbraken, is de zaak voor verdere behandeling uitgesteld tot maandag 18 augustus 2008, waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken de garantie gegeven heeft dat verzoeker niet zou worden teruggezonden zolang het arrest van de Raad van State niet zou zijn uitgesproken.

In het arrest, nr 185.724 , dat op 19 augustus 2008 ll. is gewezen, is het enige middel van de vordering tot schorsing en het door verzoeker aangevoerde gevaar voor een moeilijk te herstellen ernstig nadeel onderzocht en zijn het schorsingsberoep en de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen verworpen wat de heer R.S.P. betreft, zonder dat evenwel uitspraak is gedaan over de situatie van de overige verzoekende partijen, namelijk zijn moeder en zijn zusters.


(20/08/2008)

 

19/12/2008

Zaak FORTIS - BNP


21/11/2008

Spreiding geluidshinder rond luchthaven Brussel-Nationaal - beroepen verworpen


17/11/2008

Decreet gemengdheid - aansluiting van van


07/11/2008

Gedeeltelijke vernietiging van een afbakeningsplan


27/10/2008

Verwerping beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen aanstelling van Danièle REYNDERS


17/10/2008

De vordering tot schorsing, ingediend door Luc CLOSSET, wordt ingewilligd


16/10/2008

Vernietiging van een sanctie opgelegd aan de RTBF


16/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid Sylvie RICOUR verworpen


10/10/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


09/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend door Anja SAVONET verworpen


07/10/2008

Studenten geneeskunde van de FUNDP - Voorlopige schorsing


22/09/2008

Ontslag politieinspecteur geschorst


16/09/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


10/09/2008

Manifestatie van Vlaams Belang op 11 september 2008


10/09/2008

Internationale samenwerking


02/09/2008

Zonder ambt, geen ambtsplichten en zonder ambtsplichten, geen tekortkoming eraan.


22/08/2008

Studenten geneeskunde aan de Luikse Universiteit - Schorsing


20/08/2008

Raad Van State verwerpt vorderingen van Ecuadoraanse verzoeker.


14/07/2008

Wezembeek-Oppem: verzoek om het Frans te gebruiken moet uitdrukkelijk worden herhaald


08/07/2008

Verzoek van Radio Mint verworpen door de Raad van State


08/07/2008

Beroep tegen opdracht Cyberclasses verworpen


08/07/2008

Radio PASA verkrijgt de schorsing van de beslissing van de Hoge raad voor de audiovisuele sector


20/06/2008

Winstverdeling van de Nationale Loterij


16/06/2008

Subcriteria en wegingen bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


16/06/2008

Gedinghervatting na een verkoop


04/06/2008

Ontvankelijkheid ratione temporis bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


04/06/2008

Beroep Vanbergen, ex-schepen van Charleroi: verworpen


28/05/2008

Vernietiging milieuvergunning luchthaven Antwerpen


20/03/2008

Nieuwe handleiding wetgevingstechniek


20/03/2008

Wijziging website


20/03/2008

juriDict online


06/03/2008

Subsidies Franse Gemeenschap voor Franstalige vzw's in Vlaanderen - nietigverklaring


06/03/2008

Cocof - conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie - nietigverklaring


05/03/2008

Vernietiging aanwijzing universitaire ziekenhuizen


06/02/2008

Examen adjunct-auditeur


30/01/2008

Ringweg om Couvin - Vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning


22/01/2008

Klacht van Bamouhammad en Trabelsi bij de Raad van State


17/01/2008

Sint-Pieters-Woluwe: verkiezingsuitgaven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}