Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2008Radio PASA verkrijgt de schorsing van de beslissing van de Hoge raad voor de audiovisuele sector

Radio Pasa, een radiostation dat voornamelijk programma's voor de Turkse gemeenschap uitzendt, heeft onder aanvoering van de uiterst dringende noodzakelijkheid de Raad van State verzocht de schorsing te bevelen van de beslissing van 17 juni 2008 van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector (CSA), waarbij aan Radio Pasa een radiofrequentie op de FM-band in de regio Brussel wordt geweigerd, maar waarbij die zender wel toestemming krijgt om uit te zenden op "Charleroi 105.6". Radio Pasa heeft ook de nietigverklaring gevorderd van de beslissing van dezelfde datum waarbij de in het Turks uitzendende, "mededingende" radio Gold Music toestemming krijgt om in Brussel uit te zenden op de frequentie 106.1., alsook van zes andere beslissingen waarbij aan vrije radio's (Foo Rire, Radio Judaïca, Radio Campus, Radio KIF, Radio Air Libre Bruxelles en Radio Alma) frequenties worden toegestaan die Radio Pasa had aangevraagd.
Een terugblik: de Franse Gemeenschapsregering heeft op 21 december 2007, met toepassing van het decreet van 2003 over de radio-omroep, verscheidene besluiten uitgevaardigd. Bij één van die besluiten is een offerteaanvraag voor de toewijzing van de radiofrequenties vastgesteld. Naar aanleiding daarvan waren bij de CSA 163 aanvragen ingekomen, waaronder die van Radio Pasa, die in de eerste plaats zes frequenties te Brussel en in de tweede plaats zes frequenties in Wallonië aanvroeg.

De Raad van State heeft in arrest 185.177 van 4 juli 2008 erkend dat er een gevaar voor een ernstig nadeel dreigt, namelijk dat Radio Pasa vanaf 22 juli eerstkomend niet meer vanuit Brussel zal kunnen uitzenden en zijn Brusselse luisteraars niet meer zal kunnen bereiken.

Wat de grond van de zaak betreft, was de weigering om aan de verzoekende partij een frequentie in Brussel toe te kennen in de bestreden beslissing gebaseerd op de vergelijking tussen Pasa en Gold, die "in het voordeel uitviel van Gold FM, in het bijzonder wat de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de berichtgeving betreft, alsook wat het werkgelegenheidsplan aangaat". De Raad van State heeft geoordeeld dat de CSA, die niet heeft uitgelegd om welk voordeel het gaat en niet heeft vastgesteld dat het werkgelegenheidsplan van Pasa inadequaat zou zijn, had nagelaten zijn beslissing te motiveren in het licht van de beoordelingscriteria die in de toepasselijke decreets- en verordeningsbepalingen worden opgelegd. Bovendien wordt in de motivering van de beslissing niet aangetoond dat de mededingende dossiers werkelijk zouden zijn vergeleken wat de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de berichtgeving betreft.

Bijgevolg schorst het arrest de beide beslissingen van de CSA, waarbij aan Radio Pasa slechts een frequentie te Charleroi en aan Gold de frequentie 106.1 te Brussel wordt toegekend, waarbij laatstgenoemde beslissing impliciet inhoudt dat de verzoekende partij te Brussel wordt geweerd.
Daarentegen verwerpt de Raad van State het beroep tegen de beslissingen waarbij de CSA aan zes andere radiozenders frequenties in de regio Brussel had toegekend die Pasa had aangevraagd.
(08/07/2008)

 

19/12/2008

Zaak FORTIS - BNP


21/11/2008

Spreiding geluidshinder rond luchthaven Brussel-Nationaal - beroepen verworpen


17/11/2008

Decreet gemengdheid - aansluiting van van


07/11/2008

Gedeeltelijke vernietiging van een afbakeningsplan


27/10/2008

Verwerping beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen aanstelling van Danièle REYNDERS


17/10/2008

De vordering tot schorsing, ingediend door Luc CLOSSET, wordt ingewilligd


16/10/2008

Vernietiging van een sanctie opgelegd aan de RTBF


16/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid Sylvie RICOUR verworpen


10/10/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


09/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend door Anja SAVONET verworpen


07/10/2008

Studenten geneeskunde van de FUNDP - Voorlopige schorsing


22/09/2008

Ontslag politieinspecteur geschorst


16/09/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


10/09/2008

Manifestatie van Vlaams Belang op 11 september 2008


10/09/2008

Internationale samenwerking


02/09/2008

Zonder ambt, geen ambtsplichten en zonder ambtsplichten, geen tekortkoming eraan.


22/08/2008

Studenten geneeskunde aan de Luikse Universiteit - Schorsing


20/08/2008

Raad Van State verwerpt vorderingen van Ecuadoraanse verzoeker.


14/07/2008

Wezembeek-Oppem: verzoek om het Frans te gebruiken moet uitdrukkelijk worden herhaald


08/07/2008

Verzoek van Radio Mint verworpen door de Raad van State


08/07/2008

Beroep tegen opdracht Cyberclasses verworpen


08/07/2008

Radio PASA verkrijgt de schorsing van de beslissing van de Hoge raad voor de audiovisuele sector


20/06/2008

Winstverdeling van de Nationale Loterij


16/06/2008

Subcriteria en wegingen bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


16/06/2008

Gedinghervatting na een verkoop


04/06/2008

Ontvankelijkheid ratione temporis bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


04/06/2008

Beroep Vanbergen, ex-schepen van Charleroi: verworpen


28/05/2008

Vernietiging milieuvergunning luchthaven Antwerpen


20/03/2008

Nieuwe handleiding wetgevingstechniek


20/03/2008

Wijziging website


20/03/2008

juriDict online


06/03/2008

Subsidies Franse Gemeenschap voor Franstalige vzw's in Vlaanderen - nietigverklaring


06/03/2008

Cocof - conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie - nietigverklaring


05/03/2008

Vernietiging aanwijzing universitaire ziekenhuizen


06/02/2008

Examen adjunct-auditeur


30/01/2008

Ringweg om Couvin - Vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning


22/01/2008

Klacht van Bamouhammad en Trabelsi bij de Raad van State


17/01/2008

Sint-Pieters-Woluwe: verkiezingsuitgaven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}