Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2015Beheer van de poolbasis Prinses Elisabeth voor de campagne 2015-2016

De pers heeft reeds herhaaldelijk bericht over de juridische geschillen tussen de Belgische Staat en de Poolstichting over hun respectieve rechten en verplichtingen in verband met de eigendom van de poolbasis Prinses Elisabeth en met het beheer en de instandhouding in ruime zin van die wetenschappelijke basis.

De structuur, de opdrachten en de organisatie van het Poolsecretariaat, een staatsdienst met afzonderlijk beheer, zijn onlangs gewijzigd bij een koninklijk besluit van 10 augustus 2015. Als gevolg van dat koninklijk besluit zijn de Poolstichting en de privésector namelijk niet meer vertegenwoordigd in de Beleidsraad van het Poolsecretariaat en is de Poolstichting vanaf de campagne BELARE 2015-2016 niet meer als enige bevoegd om de beheerstaken uit te voeren.

Bij zijn arrest nr. 233.043 heeft de Raad van State de vordering tot schorsing afgewezen die onder aanvoering van de uiterst dringende noodzakelijkheid was ingesteld tegen de beslissing van de Ministerraad van 24 september 2015 betreffende de gunning van een overheidsopdracht voor leveringen en diensten ter ondersteuning van de uitvoering van de campagne BELARE 2015-2016 op de poolbasis. De Raad van State heeft geoordeeld dat de verschillende gegevens die de Poolstichting heeft aangehaald tot staving van haar belang bij de schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid, niet rechtstreeks voortvloeien uit die beslissing, maar wel uit het voornoemde koninklijk besluit van 10 augustus 2015 waartegen evenwel geen vordering tot schorsing is ingesteld.

Tegen het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 zijn bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook twee beroepen tot nietigverklaring ingesteld, maar die beroepen zijn nog aanhangig.
(27/11/2015)

 

17/12/2015

Raad van State vernietigt Waals huursupplement voor te grote sociale woning


07/12/2015

Heizel (NEO): gedeeltelijke vernietiging Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel


27/11/2015

Beheer van de poolbasis Prinses Elisabeth voor de campagne 2015-2016


26/11/2015

Rubriek “Recente uitspraken” - “Materie "Vreemdelingen”


24/11/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijke nietigverklaring (omleiding Hoogstade)


22/11/2015

Sluiting Raad van State


20/11/2015

Doel (Saeftinghedok): gedeeltelijke schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever


29/10/2015

In zake Ch. Dauriac tegen de RTBF


22/10/2015

Openbaarheid van de adviezen van de Raad van State


20/10/2015

Nietigverklaring “witte kassa’s”


05/10/2015

Concurrentiestrijd tussen Waals-Brabantse scholen


05/10/2015

Regels voor de beraadslaging van examencommissies in de hogescholen


05/10/2015

De Raad van State kent voor de eerste maal een schadevergoeding tot herstel toe


21/09/2015

Gewestelijk RUP 'Siezegemkouter' gedeeltelijk vernietigd - crematorium Aalst behouden


21/09/2015

Vergunning 'containerschool' Sint-Agatha-Berchem geschorst


11/09/2015

Beroep tegen plan-MER Oosterweeltracé verworpen


02/09/2015

De 'witte kassa' in de horeca


17/08/2015

Stad Borgloon structureel onbestuurbaar


27/07/2015

Stad Tienen structureel onbestuurbaar


15/07/2015

Schepenverkiezing te Blankenberge


13/07/2015

Geen schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever – prejudiciële vraag aan Hof van Justitie van de EU


12/06/2015

Gemeente Putte structureel onbestuurbaar


28/05/2015

Reactie op berichtgeving over de Raad van State


26/05/2015

Geen schorsing milieuvergunning Tomorrowland


19/05/2015

Summerfestival 2015: Raad van State wijst kort geding van omwonenden af


12/05/2015

Vernietiging van de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij


12/05/2015

Provincie Luik: beroep van de arrondissementscommissaris verworpen


24/04/2015

Schorsing van de maatregel tot verwijdering van een leraar islamitische godsdienst


10/04/2015

Niet-verlenging mandaat voorzitter BELSPO - verwerping beroep dhr. Ph. METTENS


25/02/2015

Praktische leidraad over de adviesprocedure voor de afdeling wetgeving.


24/02/2015

Gemeente Denderleeuw niet structureel onbestuurbaar


24/02/2015

Vernietiging socio-economische vergunning voor 'Just Under The Sky' (Docks Bruxsel)


16/02/2015

Loonmatiging 2012-2014 is niet onwettig


12/02/2015

Schorsing gunning van toonfrequentie-spoorstroomkringen door Infrabel


10/02/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijk geschorst (omleiding Hoogstade)


23/01/2015

Overheidsopdrachten - prejudiciële vragen aan Hof van Justitie van de EU


19/01/2015

Gemeente Putte niet structureel onbestuurbaar


14/01/2015

Arrest nr. 229.729 van 6 januari 2015


09/01/2015

Raad van State schorst milieuvergunning Jumping Aalst


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}