Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2015De Raad van State kent voor de eerste maal een schadevergoeding tot herstel toe

(Tegen dit arrest werd cassatieberoep aangetekend.)

Bij arrest nr. 232.416 van 2 oktober 2015 heeft de Raad van State voor de eerste maal een schadevergoeding tot herstel toegekend aan een verzoekende partij, overeenkomstig artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

In 2013 vroeg een beveiligingsonderneming een "identificatiekaart" aan om een bewakingsagent in dienst te nemen. De FOD Binnenlandse Zaken heeft die kaart geweigerd omdat de betrokkene twintig jaar daarvoor een veroordeling opgelopen had. Er werden een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing ingesteld bij de Raad van State. Bij arrest nr. 225.305 van 31 oktober 2013 heeft de Raad de weigeringsbeslissing geschorst, omdat de veroordeling krachtens artikel 619 van het Wetboek van Strafvordering na drie jaar uitgewist was en dus niet meer kon worden aangevoerd tot staving van de weigeringsbeslissing. De FOD Binnenlandse Zaken heeft de weigeringsbeslissing vervolgens op 26 november ingetrokken en heeft op 19 december de gevraagde identificatiekaart toegekend, die op 7 januari 2014 afgegeven is.

Bij arrest nr. 228.108 van 24 juli 2014 heeft de Raad van State vastgesteld dat het beroep tot nietigverklaring doelloos geworden was en dat er geen grond meer was om uitspraak te doen. Het loon dat de betrokkene in die tussentijd ontvangen had, was lager dan wat hij zou verdiend hebben als bewakingsagent. Hij heeft een schadevergoeding tot herstel gevorderd om schadeloos te worden gesteld voor die loonderving en voor de geleden morele schade.

De Raad van State oordeelt dat het arrest waarin besloten is dat er geen grond was om uitspraak te doen en dat is uitgesproken na 1 juli 2014, de datum van inwerkingtreding van artikel 11bis, een onwettigheid vaststelt en op grond daarvan een vordering tot toekenning van een schadevergoeding tot herstel kon worden ingesteld. De Raad van State wijst de vordering tot herstel van de morele schade af, aangezien die morele schade hersteld is door de schorsing uitgesproken bij arrest nr. 225.305, door de intrekking van de weigering en door de afgifte van een identificatiekaart, maar kent een schadevergoeding toe in overeenstemming met de loonderving en vermeerderd met de gerechtelijke interest.


(05/10/2015)

 

17/12/2015

Raad van State vernietigt Waals huursupplement voor te grote sociale woning


07/12/2015

Heizel (NEO): gedeeltelijke vernietiging Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel


27/11/2015

Beheer van de poolbasis Prinses Elisabeth voor de campagne 2015-2016


26/11/2015

Rubriek “Recente uitspraken” - “Materie "Vreemdelingen”


24/11/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijke nietigverklaring (omleiding Hoogstade)


22/11/2015

Sluiting Raad van State


20/11/2015

Doel (Saeftinghedok): gedeeltelijke schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever


29/10/2015

In zake Ch. Dauriac tegen de RTBF


22/10/2015

Openbaarheid van de adviezen van de Raad van State


20/10/2015

Nietigverklaring “witte kassa’s”


05/10/2015

Concurrentiestrijd tussen Waals-Brabantse scholen


05/10/2015

Regels voor de beraadslaging van examencommissies in de hogescholen


05/10/2015

De Raad van State kent voor de eerste maal een schadevergoeding tot herstel toe


21/09/2015

Gewestelijk RUP 'Siezegemkouter' gedeeltelijk vernietigd - crematorium Aalst behouden


21/09/2015

Vergunning 'containerschool' Sint-Agatha-Berchem geschorst


11/09/2015

Beroep tegen plan-MER Oosterweeltracé verworpen


02/09/2015

De 'witte kassa' in de horeca


17/08/2015

Stad Borgloon structureel onbestuurbaar


27/07/2015

Stad Tienen structureel onbestuurbaar


15/07/2015

Schepenverkiezing te Blankenberge


13/07/2015

Geen schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever – prejudiciële vraag aan Hof van Justitie van de EU


12/06/2015

Gemeente Putte structureel onbestuurbaar


28/05/2015

Reactie op berichtgeving over de Raad van State


26/05/2015

Geen schorsing milieuvergunning Tomorrowland


19/05/2015

Summerfestival 2015: Raad van State wijst kort geding van omwonenden af


12/05/2015

Vernietiging van de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij


12/05/2015

Provincie Luik: beroep van de arrondissementscommissaris verworpen


24/04/2015

Schorsing van de maatregel tot verwijdering van een leraar islamitische godsdienst


10/04/2015

Niet-verlenging mandaat voorzitter BELSPO - verwerping beroep dhr. Ph. METTENS


25/02/2015

Praktische leidraad over de adviesprocedure voor de afdeling wetgeving.


24/02/2015

Gemeente Denderleeuw niet structureel onbestuurbaar


24/02/2015

Vernietiging socio-economische vergunning voor 'Just Under The Sky' (Docks Bruxsel)


16/02/2015

Loonmatiging 2012-2014 is niet onwettig


12/02/2015

Schorsing gunning van toonfrequentie-spoorstroomkringen door Infrabel


10/02/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijk geschorst (omleiding Hoogstade)


23/01/2015

Overheidsopdrachten - prejudiciële vragen aan Hof van Justitie van de EU


19/01/2015

Gemeente Putte niet structureel onbestuurbaar


14/01/2015

Arrest nr. 229.729 van 6 januari 2015


09/01/2015

Raad van State schorst milieuvergunning Jumping Aalst


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}