Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2008Ontvankelijkheid ratione temporis bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak

Bij zijn arrest nr. 183.512 van 28 mei 2008 heeft de Raad van State een belangrijk vraagpunt beslecht over de ontvankelijkheid ratione temporis van overheidsopdrachten die bij aanbesteding of offerteaanvraag worden gegund. Luidens de toepasselijke regelgeving moet de aanbestedende overheid, wanneer de opdracht wordt gegund, een tweevoudige informatieplicht nakomen: enerzijds moet ze de kandidaten van wie ze de offerte niet heeft gekozen ambtshalve zo snel mogelijk van dat feit op de hoogte brengen en anderzijds moet ze, op schriftelijk verzoek van die inschrijver, de gemotiveerde beslissing tot gunning van de opdracht binnen 15 dagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek ter kennis brengen. Wanneer gaat de termijn van 60 dagen om beroep in te stellen bij de Raad van State bijgevolg in? In welke kennisgeving moeten de gegevens voorgeschreven bij artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State of voorgeschreven bij artikel 2, 4°, van de wet van 11 april 1994 worden vermeld?
In de eerste plaats oordeelt de Raad van State dat de eerste informatie - die de aanbestedende overheid ambtshalve zo snel mogelijk verstrekt - reeds de kennisgeving van een beslissing, namelijk de gunning van de opdracht, vormt; die informatie heeft dus tot gevolg dat de beroepstermijn ingaat, zodat de beroepsmogelijkheden daarin moeten worden meegedeeld. Als die gegevens ontbreken, gaat de beroepstermijn niet in. Voorts kan die termijn worden gestuit door een rechtsgeldig op de hoogte gebrachte inschrijver. Hoe? Betrokkene moet de aanbestedende overheid schriftelijk, binnen een redelijke termijn van in principe vijftien dagen, verzoeken hem de redenen voor de beslissing mee te delen. Als hij binnen die redelijke termijn niet om die inlichting heeft verzocht, wordt de termijn van 60 dagen niet gestuit.
Tot slot gaat een nieuwe termijn van zestig dagen in vanaf de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing door de aanbestedende overheid. In die kennisgeving hoeven de beroepsmogelijkheden niet te worden vermeld, tenzij die inlichting in de eerste informatie ontbrak.
(04/06/2008)

 

19/12/2008

Zaak FORTIS - BNP


21/11/2008

Spreiding geluidshinder rond luchthaven Brussel-Nationaal - beroepen verworpen


17/11/2008

Decreet gemengdheid - aansluiting van van


07/11/2008

Gedeeltelijke vernietiging van een afbakeningsplan


27/10/2008

Verwerping beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen aanstelling van Danièle REYNDERS


17/10/2008

De vordering tot schorsing, ingediend door Luc CLOSSET, wordt ingewilligd


16/10/2008

Vernietiging van een sanctie opgelegd aan de RTBF


16/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid Sylvie RICOUR verworpen


10/10/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


09/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend door Anja SAVONET verworpen


07/10/2008

Studenten geneeskunde van de FUNDP - Voorlopige schorsing


22/09/2008

Ontslag politieinspecteur geschorst


16/09/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


10/09/2008

Manifestatie van Vlaams Belang op 11 september 2008


10/09/2008

Internationale samenwerking


02/09/2008

Zonder ambt, geen ambtsplichten en zonder ambtsplichten, geen tekortkoming eraan.


22/08/2008

Studenten geneeskunde aan de Luikse Universiteit - Schorsing


20/08/2008

Raad Van State verwerpt vorderingen van Ecuadoraanse verzoeker.


14/07/2008

Wezembeek-Oppem: verzoek om het Frans te gebruiken moet uitdrukkelijk worden herhaald


08/07/2008

Verzoek van Radio Mint verworpen door de Raad van State


08/07/2008

Beroep tegen opdracht Cyberclasses verworpen


08/07/2008

Radio PASA verkrijgt de schorsing van de beslissing van de Hoge raad voor de audiovisuele sector


20/06/2008

Winstverdeling van de Nationale Loterij


16/06/2008

Subcriteria en wegingen bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


16/06/2008

Gedinghervatting na een verkoop


04/06/2008

Ontvankelijkheid ratione temporis bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


04/06/2008

Beroep Vanbergen, ex-schepen van Charleroi: verworpen


28/05/2008

Vernietiging milieuvergunning luchthaven Antwerpen


20/03/2008

Nieuwe handleiding wetgevingstechniek


20/03/2008

Wijziging website


20/03/2008

juriDict online


06/03/2008

Subsidies Franse Gemeenschap voor Franstalige vzw's in Vlaanderen - nietigverklaring


06/03/2008

Cocof - conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie - nietigverklaring


05/03/2008

Vernietiging aanwijzing universitaire ziekenhuizen


06/02/2008

Examen adjunct-auditeur


30/01/2008

Ringweg om Couvin - Vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning


22/01/2008

Klacht van Bamouhammad en Trabelsi bij de Raad van State


17/01/2008

Sint-Pieters-Woluwe: verkiezingsuitgaven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}