Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2015GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijk geschorst (omleiding Hoogstade)

Bij arrest nr. 230.148 van 10 februari 2015 schorst de Raad van State de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 waarbij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Wegverbinding Ieper-Veurne" wordt vastgesteld, wat betreft de omleiding rond Hoogstade. Eerder werd bij arrest nr. 229.271 van 21 november 2014 hetzelfde plan vernietigd wat betreft de omleiding rond Woesten.

De Raad van State wijst er in dit schorsingsarrest op dat hij reeds in het vernietigingsarrest nr. 229.271 heeft aangenomen dat het plan onwettig is, omdat het Vlaamse Gewest voor model 5 (d.i. één van de vijf onderzochte modellen voor het plan) heeft gekozen, terwijl nergens uit blijkt waarom de (zowel globaal als voor specifieke aspecten) gunstigere beoordeling van model 3 terzijde wordt geschoven. Er blijkt niet waarom de voorkeur wordt gegeven aan de aspecten lucht en verkeersleefbaarheid waarvoor model 5 beter scoort dan model 3.

De Raad van State stelt in het schorsingsarrest bovendien vast dat het Vlaamse Gewest zich bij haar keuze voor model 5 lijkt te hebben laten leiden door een eerder genomen beleidsoptie die niet aan bod kwam in een volwaardig milieueffectenrapport. Hiermee doelt de Raad op het protocolakkoord van 12 augustus 2005, dat is afgesloten binnen de Vlaamse Regering, en waarin een nieuw te onderzoeken alternatief, namelijk model 5, wordt vooropgesteld.
(10/02/2015)

 

17/12/2015

Raad van State vernietigt Waals huursupplement voor te grote sociale woning


07/12/2015

Heizel (NEO): gedeeltelijke vernietiging Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel


27/11/2015

Beheer van de poolbasis Prinses Elisabeth voor de campagne 2015-2016


26/11/2015

Rubriek “Recente uitspraken” - “Materie "Vreemdelingen”


24/11/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijke nietigverklaring (omleiding Hoogstade)


22/11/2015

Sluiting Raad van State


20/11/2015

Doel (Saeftinghedok): gedeeltelijke schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever


29/10/2015

In zake Ch. Dauriac tegen de RTBF


22/10/2015

Openbaarheid van de adviezen van de Raad van State


20/10/2015

Nietigverklaring “witte kassa’s”


05/10/2015

Concurrentiestrijd tussen Waals-Brabantse scholen


05/10/2015

Regels voor de beraadslaging van examencommissies in de hogescholen


05/10/2015

De Raad van State kent voor de eerste maal een schadevergoeding tot herstel toe


21/09/2015

Gewestelijk RUP 'Siezegemkouter' gedeeltelijk vernietigd - crematorium Aalst behouden


21/09/2015

Vergunning 'containerschool' Sint-Agatha-Berchem geschorst


11/09/2015

Beroep tegen plan-MER Oosterweeltracé verworpen


02/09/2015

De 'witte kassa' in de horeca


17/08/2015

Stad Borgloon structureel onbestuurbaar


27/07/2015

Stad Tienen structureel onbestuurbaar


15/07/2015

Schepenverkiezing te Blankenberge


13/07/2015

Geen schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever – prejudiciële vraag aan Hof van Justitie van de EU


12/06/2015

Gemeente Putte structureel onbestuurbaar


28/05/2015

Reactie op berichtgeving over de Raad van State


26/05/2015

Geen schorsing milieuvergunning Tomorrowland


19/05/2015

Summerfestival 2015: Raad van State wijst kort geding van omwonenden af


12/05/2015

Vernietiging van de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij


12/05/2015

Provincie Luik: beroep van de arrondissementscommissaris verworpen


24/04/2015

Schorsing van de maatregel tot verwijdering van een leraar islamitische godsdienst


10/04/2015

Niet-verlenging mandaat voorzitter BELSPO - verwerping beroep dhr. Ph. METTENS


25/02/2015

Praktische leidraad over de adviesprocedure voor de afdeling wetgeving.


24/02/2015

Gemeente Denderleeuw niet structureel onbestuurbaar


24/02/2015

Vernietiging socio-economische vergunning voor 'Just Under The Sky' (Docks Bruxsel)


16/02/2015

Loonmatiging 2012-2014 is niet onwettig


12/02/2015

Schorsing gunning van toonfrequentie-spoorstroomkringen door Infrabel


10/02/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijk geschorst (omleiding Hoogstade)


23/01/2015

Overheidsopdrachten - prejudiciële vragen aan Hof van Justitie van de EU


19/01/2015

Gemeente Putte niet structureel onbestuurbaar


14/01/2015

Arrest nr. 229.729 van 6 januari 2015


09/01/2015

Raad van State schorst milieuvergunning Jumping Aalst


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}