Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2008Beroep Vanbergen, ex-schepen van Charleroi: verworpen

De Raad van State heeft bij arrest nr. 183.513 van 28 mei 2008 het annulatieberoep verworpen dat was ingesteld door Serge VANBERGEN, gewezen schepen te Charleroi, verwikkeld in de zogenaamde zaak-Carolo. Verzoeker had de nietigverklaring gevorderd van "het besluit d.d. 29 juni 2006 van de gemeenteraad van Charleroi waarbij een tegen hem gerichte motie van wantrouwen wordt aangenomen en waarbij ter vervanging van (verzoeker) mevrouw Viviane VANACKER wordt verkozen als schepen". De Raad van State heeft geoordeeld dat een zodanige motie uitdrukkelijk met redenen omkleed moet worden, zoals iedere persoonsgerichte bestuurshandeling, maar dat "over de motieven van het vertrouwen of het wantrouwen van de leden van een vergadering of van een democratisch verkozen college, zoals een gemeenteraad of een gemeentecollege, uitsluitend door de leden ervan dient te worden geoordeeld". De Raad van State heeft eveneens akte genomen van het feit dat als gevolg van het decreet van 8 juni 2006 en van arrest nr. 156/2007 van 19 december 2007, dat dit decreet conform de artikelen 10 en 11 van de Grondwet heeft verklaard, de mogelijkheid van de aanwezigheid van een advocaat die een gemeentelijke ambtsdrager bijstaat tegen wie een zodanige motie is ingediend, afgeschaft is.
(04/06/2008)

 

19/12/2008

Zaak FORTIS - BNP


21/11/2008

Spreiding geluidshinder rond luchthaven Brussel-Nationaal - beroepen verworpen


17/11/2008

Decreet gemengdheid - aansluiting van van


07/11/2008

Gedeeltelijke vernietiging van een afbakeningsplan


27/10/2008

Verwerping beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen aanstelling van Danièle REYNDERS


17/10/2008

De vordering tot schorsing, ingediend door Luc CLOSSET, wordt ingewilligd


16/10/2008

Vernietiging van een sanctie opgelegd aan de RTBF


16/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid Sylvie RICOUR verworpen


10/10/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


09/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend door Anja SAVONET verworpen


07/10/2008

Studenten geneeskunde van de FUNDP - Voorlopige schorsing


22/09/2008

Ontslag politieinspecteur geschorst


16/09/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


10/09/2008

Manifestatie van Vlaams Belang op 11 september 2008


10/09/2008

Internationale samenwerking


02/09/2008

Zonder ambt, geen ambtsplichten en zonder ambtsplichten, geen tekortkoming eraan.


22/08/2008

Studenten geneeskunde aan de Luikse Universiteit - Schorsing


20/08/2008

Raad Van State verwerpt vorderingen van Ecuadoraanse verzoeker.


14/07/2008

Wezembeek-Oppem: verzoek om het Frans te gebruiken moet uitdrukkelijk worden herhaald


08/07/2008

Verzoek van Radio Mint verworpen door de Raad van State


08/07/2008

Beroep tegen opdracht Cyberclasses verworpen


08/07/2008

Radio PASA verkrijgt de schorsing van de beslissing van de Hoge raad voor de audiovisuele sector


20/06/2008

Winstverdeling van de Nationale Loterij


16/06/2008

Subcriteria en wegingen bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


16/06/2008

Gedinghervatting na een verkoop


04/06/2008

Ontvankelijkheid ratione temporis bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


04/06/2008

Beroep Vanbergen, ex-schepen van Charleroi: verworpen


28/05/2008

Vernietiging milieuvergunning luchthaven Antwerpen


20/03/2008

Nieuwe handleiding wetgevingstechniek


20/03/2008

Wijziging website


20/03/2008

juriDict online


06/03/2008

Subsidies Franse Gemeenschap voor Franstalige vzw's in Vlaanderen - nietigverklaring


06/03/2008

Cocof - conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie - nietigverklaring


05/03/2008

Vernietiging aanwijzing universitaire ziekenhuizen


06/02/2008

Examen adjunct-auditeur


30/01/2008

Ringweg om Couvin - Vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning


22/01/2008

Klacht van Bamouhammad en Trabelsi bij de Raad van State


17/01/2008

Sint-Pieters-Woluwe: verkiezingsuitgaven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}