Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2014Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht

Bij arrest nr. 227.488 van 21 mei 2014 heeft de Raad van State de tenuitvoerlegging geschorst van de beslissing tot toewijzing van de opdracht om de Franse Gemeenschap te vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië en er het Belgisch paviljoen in de “Giardini” te gebruiken. Met die beslissing van 7 april 2014 heeft de Franse Gemeenschap de vzw NORMAL, die een ontwerp van de kunstenaar Vincent MEESSEN heeft voorgesteld, ermee belast haar  te vertegenwoordigen.

De Raad van State heeft inzonderheid geoordeeld dat de Franse Gemeenschap louter op basis van de inlichtingen die bij de offerte waren gevoegd, en met name op grond van het “curriculum vitae” van Vincent MEESSEN, niet kon beslissen dat de vzw NORMAL beantwoordde aan de voorgeschreven selectievereisten inzake technische geschiktheid.

Hij heeft ook opgemerkt dat de Franse Gemeenschap niet heeft betwist dat vier van de zeven leden van het comité van deskundigen dat de verschillende ontwerpen moest beoordelen, nauwe banden onderhouden met kunstenaar Vincent MEESSEN. Die nauwe banden kunnen de beoordeling door heel het comité hebben beïnvloed,  vermits het comité zich met een gewone meerderheid heeft moeten uitspreken. Die bijzondere omstandigheden konden volgens de Raad van State een vermoeden van partijdigheid doen rijzen ten aanzien van de beoordeling van de verschillende ontwerpen door dit comité.

In het kader van het onderzoek van vorderingen tot schorsing van beslissingen tot toewijzing van overheidsopdrachten, moet de Raad van State nagaan of een schorsing van die beslissing de aanbestedende overheid (in dit geval de Franse Gemeenschap) niet meer benadeelt dan dat ze de verzoeker van de schorsing voordelen oplevert. Bij die “afweging van de belangen” heeft de Raad van State vastgesteld dat de Franse Gemeenschap, met name met het oog op de vertegenwoordiging op de Biënnale 2015, geen enkel nadeel heeft aangevoerd dat een afwijzing van de gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging zou verantwoorden.
(21/05/2014)

 

17/06/2014

GRUP VSGB: vernietiging gedeelte uitvoeringsplan met betrekking tot Uplace-project


10/06/2014

Afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg, vernietigd


05/06/2014

Tuchtrechtelijke vrijspraak redder stedelijk zwembad Antwerpen definitief


04/06/2014

Schorsing van beperkende maatregelen inzake rij-opleiding


04/06/2014

Vordering tot schorsing tegen koninklijk besluit inzake homeopathie verworpen


28/05/2014

Milieuvergunning Uplace is onwettig


28/05/2014

Vervanging van de hoogspanningslijnen 'Oostlus' – Afwijzing van de schorsing


28/05/2014

Schorsing van de vergunning voor de bouw van woningen in de rue Joseph Dejardin te Luik


27/05/2014

Uitspraak in de kabeloorlog tussen Belgacom en Telenet


26/05/2014

Dienstencheques: overheidsopdracht opnieuw geschorst


21/05/2014

Test-aankoop mag FAVV-inspectieverslagen pitazaken inzien


21/05/2014

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor tramstelplaats in Ukkel


21/05/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht


16/05/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale ontsluiting' Geel vernietigd


05/05/2014

Beroep tegen het verbod op het


30/04/2014

2 mei 2014


11/04/2014

Schorsing verbod op verkiezingsaffiches aan de balkons in Schaarbeek


10/04/2014

vzw FreinetschoolBrussel: schorsing verworpen


07/04/2014

Vacatures voor betrekkingen van staatsraad


04/04/2014

Raad van State schorst verbod evenement Vlaams Belang door de burgemeester van Brussel


01/04/2014

Vordering tot schorsing tegen de gunning van de levering van bussen voor De Lijn verworpen


01/04/2014

Spontane staking bij de NMBS: beroepen tot nietigverklaring verworpen


01/04/2014

Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen


31/03/2014

Openbaarmaking lijst cafés die rookverbod overtreden


21/03/2014

Beroepen Liga voor Mensenrechten tegen gemeentelijke politiereglementen verworpen


19/03/2014

Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd


06/03/2014

Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?


26/02/2014

Scenografie van het herdenkingsmonument van Waterloo: schorsing


24/02/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd


24/02/2014

Bericht aan de media


06/02/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


01/02/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


30/01/2014

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


28/01/2014

Financietoren Luik: beroep verworpen


23/01/2014

Gedeeltelijke nietigverklaring van de begrotingsrondzendbrief aan de politiezones


23/01/2014

De benamingen “saucisson d’Ardenne” (en andere) worden bevestigd


20/01/2014

Yves Kreins benoemd als Eerste Voorzitter van de Raad van State


17/01/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014


15/01/2014

ARCO-dossier: Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof


09/01/2014

Uitbreiding gerechtsgebouw Luik - Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning verworpen


© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms