Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2014Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen

Bij arrest nr. 226.980 van 31 maart 2014 aanvaardt de Raad van State dat een lid van het Vlaams Parlement een functioneel belang heeft om een besluit aan te vechten dat voorziet in de mogelijkheid om vreemdelingen te benoemen in overheidsbetrekkingen, met name bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in Vlaanderen. De verzoeker stelde dat dit niet strookt met artikel 10 van de Grondwet. Daarin wordt bepaald dat behoudens de wettelijke uitzonderingen, alleen Belgen tot de “burgerlijke en militaire bedieningen” benoembaar zijn.

De Raad van State bevestigt de voorrang van de Europese verdragsbepalingen én van het afgeleid Europees recht met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers op nationale bepalingen, inbegrepen de Grondwet.
De mogelijkheid tot benoeming van burgers van Europese Unie en van onderdanen van de Europese Economische Ruimte is bijgevolg niet in strijd met de ingeroepen grondwettelijke bepaling, die op een verdragsconforme wijze wordt uitgelegd. Tegelijk legt de Raad van State  aan het Hof van Justitie enkele prejudiciële vragen voor over de exacte draagwijdte van de bestaande Europese regelingen met betrekking tot Zwitserse en Turkse staatsburgers en sommige andere inwoners van “derde landen”. De bestreden regeling wordt vernietigd in de mate waarin ze de contractuele ocmw-betrekkingen openstelt voor alle andere vreemdelingen. De richtlijn waarop de Vlaamse Gemeenschap zich beriep laat immers de vrijheid om voor die vreemdelingen een uitzondering te maken op het vrij verkeer, zodat haar omzetting de Grondwet moet respecteren.
(01/04/2014)

 

17/06/2014

GRUP VSGB: vernietiging gedeelte uitvoeringsplan met betrekking tot Uplace-project


10/06/2014

Afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg, vernietigd


05/06/2014

Tuchtrechtelijke vrijspraak redder stedelijk zwembad Antwerpen definitief


04/06/2014

Schorsing van beperkende maatregelen inzake rij-opleiding


04/06/2014

Vordering tot schorsing tegen koninklijk besluit inzake homeopathie verworpen


28/05/2014

Milieuvergunning Uplace is onwettig


28/05/2014

Vervanging van de hoogspanningslijnen 'Oostlus' – Afwijzing van de schorsing


28/05/2014

Schorsing van de vergunning voor de bouw van woningen in de rue Joseph Dejardin te Luik


27/05/2014

Uitspraak in de kabeloorlog tussen Belgacom en Telenet


26/05/2014

Dienstencheques: overheidsopdracht opnieuw geschorst


21/05/2014

Test-aankoop mag FAVV-inspectieverslagen pitazaken inzien


21/05/2014

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor tramstelplaats in Ukkel


21/05/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht


16/05/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale ontsluiting' Geel vernietigd


05/05/2014

Beroep tegen het verbod op het


30/04/2014

2 mei 2014


11/04/2014

Schorsing verbod op verkiezingsaffiches aan de balkons in Schaarbeek


10/04/2014

vzw FreinetschoolBrussel: schorsing verworpen


07/04/2014

Vacatures voor betrekkingen van staatsraad


04/04/2014

Raad van State schorst verbod evenement Vlaams Belang door de burgemeester van Brussel


01/04/2014

Vordering tot schorsing tegen de gunning van de levering van bussen voor De Lijn verworpen


01/04/2014

Spontane staking bij de NMBS: beroepen tot nietigverklaring verworpen


01/04/2014

Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen


31/03/2014

Openbaarmaking lijst cafés die rookverbod overtreden


21/03/2014

Beroepen Liga voor Mensenrechten tegen gemeentelijke politiereglementen verworpen


19/03/2014

Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd


06/03/2014

Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?


26/02/2014

Scenografie van het herdenkingsmonument van Waterloo: schorsing


24/02/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd


24/02/2014

Bericht aan de media


06/02/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


01/02/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


30/01/2014

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


28/01/2014

Financietoren Luik: beroep verworpen


23/01/2014

Gedeeltelijke nietigverklaring van de begrotingsrondzendbrief aan de politiezones


23/01/2014

De benamingen “saucisson d’Ardenne” (en andere) worden bevestigd


20/01/2014

Yves Kreins benoemd als Eerste Voorzitter van de Raad van State


17/01/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014


15/01/2014

ARCO-dossier: Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof


09/01/2014

Uitbreiding gerechtsgebouw Luik - Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning verworpen


© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms