Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2014Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?

De ouders van een leerling uit het secundair onderwijs van de stad Brussel hebben bij de Raad van State beroep ingesteld tegen de beslissingen van de stad en de Franse Gemeenschap waarbij ze verplicht werden ofwel voor lessen godsdienst ofwel voor lessen zedenleer te kiezen.

De ouders betoogden dat hun dochter aldus werd gedwongen een levensbeschouwelijk vak te volgen dat niet met hun overtuigingen overeenstemt, zodat hun fundamenteel recht om geen enkele godsdienst te belijden en geen enkele officiële levensovertuiging aan te hangen, werd geschaad.

Bij zijn arrest nr. 226.627 van 6 maart 2014 heeft de Raad van State  de vordering tot schorsing verworpen van de beslissingen waarbij geweigerd werd  de dochter van verzoekers vrij te stellen van de verplichting een van de vakken in kwestie te volgen omdat anders geen homologatie van haar diploma zou kunnen worden verkregen. Volgens het arrest hebben de verzoekers niet in concreto aangetoond dat het onderwijs van het vak niet-confessionele zedenleer waarvoor ze hun dochter hebben ingeschreven, voor hen een gevaar voor een moeilijk te herstellen ernstig nadeel inhield.

Om ervoor te zorgen dat het beroep tot nietigverklaring dat later zal worden onderzocht, een efficiënte behandeling te beurt valt, heeft de Raad van State in hetzelfde arrest evenwel besloten nu reeds aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen betreffende de grondwettigheid van de verplichting om ofwel lessen godsdienst ofwel lessen niet-confessionele zedenleer te volgen. Die verplichting, die opgelegd wordt door de wetgeving van de Franse Gemeenschap, zou volgens verzoekers immers strijdig zijn met hun recht op eerbiediging van hun levensbeschouwelijke overtuigingen.


(06/03/2014)

 

17/06/2014

GRUP VSGB: vernietiging gedeelte uitvoeringsplan met betrekking tot Uplace-project


10/06/2014

Afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg, vernietigd


05/06/2014

Tuchtrechtelijke vrijspraak redder stedelijk zwembad Antwerpen definitief


04/06/2014

Schorsing van beperkende maatregelen inzake rij-opleiding


04/06/2014

Vordering tot schorsing tegen koninklijk besluit inzake homeopathie verworpen


28/05/2014

Milieuvergunning Uplace is onwettig


28/05/2014

Vervanging van de hoogspanningslijnen 'Oostlus' – Afwijzing van de schorsing


28/05/2014

Schorsing van de vergunning voor de bouw van woningen in de rue Joseph Dejardin te Luik


27/05/2014

Uitspraak in de kabeloorlog tussen Belgacom en Telenet


26/05/2014

Dienstencheques: overheidsopdracht opnieuw geschorst


21/05/2014

Test-aankoop mag FAVV-inspectieverslagen pitazaken inzien


21/05/2014

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor tramstelplaats in Ukkel


21/05/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht


16/05/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale ontsluiting' Geel vernietigd


05/05/2014

Beroep tegen het verbod op het


30/04/2014

2 mei 2014


11/04/2014

Schorsing verbod op verkiezingsaffiches aan de balkons in Schaarbeek


10/04/2014

vzw FreinetschoolBrussel: schorsing verworpen


07/04/2014

Vacatures voor betrekkingen van staatsraad


04/04/2014

Raad van State schorst verbod evenement Vlaams Belang door de burgemeester van Brussel


01/04/2014

Vordering tot schorsing tegen de gunning van de levering van bussen voor De Lijn verworpen


01/04/2014

Spontane staking bij de NMBS: beroepen tot nietigverklaring verworpen


01/04/2014

Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen


31/03/2014

Openbaarmaking lijst cafés die rookverbod overtreden


21/03/2014

Beroepen Liga voor Mensenrechten tegen gemeentelijke politiereglementen verworpen


19/03/2014

Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd


06/03/2014

Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?


26/02/2014

Scenografie van het herdenkingsmonument van Waterloo: schorsing


24/02/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd


24/02/2014

Bericht aan de media


06/02/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


01/02/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


30/01/2014

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


28/01/2014

Financietoren Luik: beroep verworpen


23/01/2014

Gedeeltelijke nietigverklaring van de begrotingsrondzendbrief aan de politiezones


23/01/2014

De benamingen “saucisson d’Ardenne” (en andere) worden bevestigd


20/01/2014

Yves Kreins benoemd als Eerste Voorzitter van de Raad van State


17/01/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014


15/01/2014

ARCO-dossier: Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof


09/01/2014

Uitbreiding gerechtsgebouw Luik - Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning verworpen


© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms