Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2014Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd

Bij arrest nr. 226.373 van 11 februari 2014  vernietigt de Raad van State het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke". Dit plan werd reeds  bij arrest nr. 223.531 van 21 mei 2013 geschorst. De overheid stelde in het plan dat zij een "veilige" oversteekplaats voor niet-begeleid vee over de drukke verkeersweg "via veeroosters" wou realiseren, maar de Raad van State oordeelde dat hij zich daarvan niet de minste werkbare voorstelling kon maken.

De Raad van State wijst in het vernietigingsarrest op de drukte van de verkeersweg, die moet dienen om het bedrijventerrein Balgerhoeke en de kern van Sint-Laureins te ontsluiten. Hij stelt vast dat niet was voorzien in een voldoende concrete en realiseerbare oversteekplaats voor niet-begeleid vee over deze verkeersweg. De overheid  heeft volgens de Raad  niet de nodige aandacht  besteed aan de vraag of een oversteekplaats op de aangegeven plaats wel realiseerbaar is. Nochtans blijkt uit het dossier  dat de problematiek complex is en dat een zorgvuldig onderzoek van de realiseerbaarheid van een veilige koeoversteekplaats noodzakelijk is. De overheid kon er dan ook niet mee volstaan om, via het uitvoeringsplan,  deze problematiek over te laten aan de overheid die later individuele vergunningen moet verlenen.

De Raad van State had eerder  een uitvoeringsplan over hetzelfde bedrijventerrein om gelijkaardige redenen vernietigd bij arrest nr. 211.217 van 14 februari 2011, eveneens na schorsing bij arrest nr. 202.217 van 7 april 2010.
(24/02/2014)

 

17/06/2014

GRUP VSGB: vernietiging gedeelte uitvoeringsplan met betrekking tot Uplace-project


10/06/2014

Afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg, vernietigd


05/06/2014

Tuchtrechtelijke vrijspraak redder stedelijk zwembad Antwerpen definitief


04/06/2014

Schorsing van beperkende maatregelen inzake rij-opleiding


04/06/2014

Vordering tot schorsing tegen koninklijk besluit inzake homeopathie verworpen


28/05/2014

Milieuvergunning Uplace is onwettig


28/05/2014

Vervanging van de hoogspanningslijnen 'Oostlus' – Afwijzing van de schorsing


28/05/2014

Schorsing van de vergunning voor de bouw van woningen in de rue Joseph Dejardin te Luik


27/05/2014

Uitspraak in de kabeloorlog tussen Belgacom en Telenet


26/05/2014

Dienstencheques: overheidsopdracht opnieuw geschorst


21/05/2014

Test-aankoop mag FAVV-inspectieverslagen pitazaken inzien


21/05/2014

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor tramstelplaats in Ukkel


21/05/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht


16/05/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale ontsluiting' Geel vernietigd


05/05/2014

Beroep tegen het verbod op het


30/04/2014

2 mei 2014


11/04/2014

Schorsing verbod op verkiezingsaffiches aan de balkons in Schaarbeek


10/04/2014

vzw FreinetschoolBrussel: schorsing verworpen


07/04/2014

Vacatures voor betrekkingen van staatsraad


04/04/2014

Raad van State schorst verbod evenement Vlaams Belang door de burgemeester van Brussel


01/04/2014

Vordering tot schorsing tegen de gunning van de levering van bussen voor De Lijn verworpen


01/04/2014

Spontane staking bij de NMBS: beroepen tot nietigverklaring verworpen


01/04/2014

Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen


31/03/2014

Openbaarmaking lijst cafés die rookverbod overtreden


21/03/2014

Beroepen Liga voor Mensenrechten tegen gemeentelijke politiereglementen verworpen


19/03/2014

Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd


06/03/2014

Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?


26/02/2014

Scenografie van het herdenkingsmonument van Waterloo: schorsing


24/02/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd


24/02/2014

Bericht aan de media


06/02/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


01/02/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


30/01/2014

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


28/01/2014

Financietoren Luik: beroep verworpen


23/01/2014

Gedeeltelijke nietigverklaring van de begrotingsrondzendbrief aan de politiezones


23/01/2014

De benamingen “saucisson d’Ardenne” (en andere) worden bevestigd


20/01/2014

Yves Kreins benoemd als Eerste Voorzitter van de Raad van State


17/01/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014


15/01/2014

ARCO-dossier: Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof


09/01/2014

Uitbreiding gerechtsgebouw Luik - Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning verworpen


© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms