Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2014Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap

Bij arresten nrs. 224.617 tot 224.635 van 13 september 2013 schorste de Raad van State in kort geding de uitvoering van verschillende ministeriële besluiten waarmee de Franse Gemeenschap met name de geslaagden van de selectieproef in kwestie tot de proeftijd toelaat maar tevens een einde maakt aan hun aanstelling als inspecteurs. In de bodemprocedure, heeft de Raad van State nu de gegrondheid bevestigd van het middel dat reeds in kort geding ernstig was bevonden. In dat middel hebben de verzoekers principiële bezwaren geuit betreffende de wijze waarop de proef was opgevat. Deze proef maakte het immers niet mogelijk alle generieke competenties te beoordelen die in de functiebeschrijving van de inspecteurs voorkomen, waaronder "communiceren" en "adviseren". Ten aanzien van de ter zake geldende decreets- en verordeningsbepalingen heeft de Raad van State in zijn arresten nrs 226.285, 226.286 en 226.287 van 30 januari 2014 geoordeeld dat wel degelijk alle generieke competenties op het ogenblik van de selectieproef moesten worden beoordeeld en dat de uitlegging van de Franse Gemeenschap een discriminatie tussen de kandidaten in het leven riep daar ze het niet mogelijk maakte de aanspraken en verdiensten correct te vergelijken. De Raad van State heeft derhalve de beslissing van 25 juni 2013 vernietigd waarmee de selectiecommissie de lijst heeft vastgesteld van de geslaagden van de op 11 en 12 mei 2013 gehouden selectieproef voor de bevorderingsambten van inspecteur. Tevens heeft hij de beslissingen van dezelfde commissie vernietigd luidens welke die personeelsleden niet geslaagd zijn voor de genoemde selectieproef voor de gekozen vakgebieden.
(30/01/2014)

 

17/06/2014

GRUP VSGB: vernietiging gedeelte uitvoeringsplan met betrekking tot Uplace-project


10/06/2014

Afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg, vernietigd


05/06/2014

Tuchtrechtelijke vrijspraak redder stedelijk zwembad Antwerpen definitief


04/06/2014

Schorsing van beperkende maatregelen inzake rij-opleiding


04/06/2014

Vordering tot schorsing tegen koninklijk besluit inzake homeopathie verworpen


28/05/2014

Milieuvergunning Uplace is onwettig


28/05/2014

Vervanging van de hoogspanningslijnen 'Oostlus' – Afwijzing van de schorsing


28/05/2014

Schorsing van de vergunning voor de bouw van woningen in de rue Joseph Dejardin te Luik


27/05/2014

Uitspraak in de kabeloorlog tussen Belgacom en Telenet


26/05/2014

Dienstencheques: overheidsopdracht opnieuw geschorst


21/05/2014

Test-aankoop mag FAVV-inspectieverslagen pitazaken inzien


21/05/2014

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor tramstelplaats in Ukkel


21/05/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht


16/05/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale ontsluiting' Geel vernietigd


05/05/2014

Beroep tegen het verbod op het


30/04/2014

2 mei 2014


11/04/2014

Schorsing verbod op verkiezingsaffiches aan de balkons in Schaarbeek


10/04/2014

vzw FreinetschoolBrussel: schorsing verworpen


07/04/2014

Vacatures voor betrekkingen van staatsraad


04/04/2014

Raad van State schorst verbod evenement Vlaams Belang door de burgemeester van Brussel


01/04/2014

Vordering tot schorsing tegen de gunning van de levering van bussen voor De Lijn verworpen


01/04/2014

Spontane staking bij de NMBS: beroepen tot nietigverklaring verworpen


01/04/2014

Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen


31/03/2014

Openbaarmaking lijst cafés die rookverbod overtreden


21/03/2014

Beroepen Liga voor Mensenrechten tegen gemeentelijke politiereglementen verworpen


19/03/2014

Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd


06/03/2014

Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?


26/02/2014

Scenografie van het herdenkingsmonument van Waterloo: schorsing


24/02/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd


24/02/2014

Bericht aan de media


06/02/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


01/02/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


30/01/2014

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


28/01/2014

Financietoren Luik: beroep verworpen


23/01/2014

Gedeeltelijke nietigverklaring van de begrotingsrondzendbrief aan de politiezones


23/01/2014

De benamingen “saucisson d’Ardenne” (en andere) worden bevestigd


20/01/2014

Yves Kreins benoemd als Eerste Voorzitter van de Raad van State


17/01/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014


15/01/2014

ARCO-dossier: Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof


09/01/2014

Uitbreiding gerechtsgebouw Luik - Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning verworpen


© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms