Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2014Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014

Zopas verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit waarmee de elektronische procesvoering voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk wordt gemaakt, zowel voor advocaten als voor personen die in eigen naam optreden.

Voortaan kunnen processtukken worden verzonden en uitgewisseld via een beveiligde website (e-ProAdmin), waar men zich met zijn identiteitskaart kan registreren. Het is mogelijk om verzoekschriften  en verdere processtukken in elektronische vorm in te dienen (met bijlagen). De partijen worden via een mailbericht op de hoogte gebracht van de neerlegging van latere processtukken en kunnen die stukken dan raadplegen in het elektronisch dossier. De elektronische procesvoering is een mogelijkheid: partijen die de stukken op papier wensen te ontvangen kunnen dat als voorheen doen, maar de partijen die voor de elektronische procesvoering  kiezen, zullen de door andere partijen op papier ingediende stukken elektronisch raadplegen.

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 februari 2014. De gebruikershandleiding voor de elektronische procesvoering is nu al online beschikbaar, zodat belangstellenden zich optimaal kunnen voorbereiden op de nieuwe mogelijkheden.


De Raad van State bevestigt met de nieuwe regeling inzake de elektronische procesvoering het groot belang dat hij hecht aan een moderne en efficiënte rechtsbescherming. Particulieren en advocaten kunnen voortaan hun procedurestukken indienen en raadplegen met de hedendaagse technologische hulpmiddelen.

De geconsolideerde versies van het algemeen procedurereglement, van het procedurereglement kort geding en van het procedurereglement cassatieprocedure op de website van de Raad van State zijn al aangepast aan deze wijziging.


(17/01/2014)

 

17/06/2014

GRUP VSGB: vernietiging gedeelte uitvoeringsplan met betrekking tot Uplace-project


10/06/2014

Afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg, vernietigd


05/06/2014

Tuchtrechtelijke vrijspraak redder stedelijk zwembad Antwerpen definitief


04/06/2014

Schorsing van beperkende maatregelen inzake rij-opleiding


04/06/2014

Vordering tot schorsing tegen koninklijk besluit inzake homeopathie verworpen


28/05/2014

Milieuvergunning Uplace is onwettig


28/05/2014

Vervanging van de hoogspanningslijnen 'Oostlus' – Afwijzing van de schorsing


28/05/2014

Schorsing van de vergunning voor de bouw van woningen in de rue Joseph Dejardin te Luik


27/05/2014

Uitspraak in de kabeloorlog tussen Belgacom en Telenet


26/05/2014

Dienstencheques: overheidsopdracht opnieuw geschorst


21/05/2014

Test-aankoop mag FAVV-inspectieverslagen pitazaken inzien


21/05/2014

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor tramstelplaats in Ukkel


21/05/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht


16/05/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale ontsluiting' Geel vernietigd


05/05/2014

Beroep tegen het verbod op het


30/04/2014

2 mei 2014


11/04/2014

Schorsing verbod op verkiezingsaffiches aan de balkons in Schaarbeek


10/04/2014

vzw FreinetschoolBrussel: schorsing verworpen


07/04/2014

Vacatures voor betrekkingen van staatsraad


04/04/2014

Raad van State schorst verbod evenement Vlaams Belang door de burgemeester van Brussel


01/04/2014

Vordering tot schorsing tegen de gunning van de levering van bussen voor De Lijn verworpen


01/04/2014

Spontane staking bij de NMBS: beroepen tot nietigverklaring verworpen


01/04/2014

Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen


31/03/2014

Openbaarmaking lijst cafés die rookverbod overtreden


21/03/2014

Beroepen Liga voor Mensenrechten tegen gemeentelijke politiereglementen verworpen


19/03/2014

Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd


06/03/2014

Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?


26/02/2014

Scenografie van het herdenkingsmonument van Waterloo: schorsing


24/02/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd


24/02/2014

Bericht aan de media


06/02/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


01/02/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


30/01/2014

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


28/01/2014

Financietoren Luik: beroep verworpen


23/01/2014

Gedeeltelijke nietigverklaring van de begrotingsrondzendbrief aan de politiezones


23/01/2014

De benamingen “saucisson d’Ardenne” (en andere) worden bevestigd


20/01/2014

Yves Kreins benoemd als Eerste Voorzitter van de Raad van State


17/01/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014


15/01/2014

ARCO-dossier: Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof


09/01/2014

Uitbreiding gerechtsgebouw Luik - Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning verworpen


© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms