Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2008Cocof - conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie - nietigverklaring

Bij een op 12 februari 2008 uitgesproken arrest nr. 179.511 heeft de tweetalige vijfde kamer van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij door de Vlaamse Gemeenschap ingestelde beroepen aanhangig waren, twee besluiten van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie vernietigd. Bij het eerste, d.d. 21 februari 2002, wordt een "Conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie bruxelloise" opgericht; bij het tweede, d.d. 27 juni 2002, wordt het eerste gewijzigd wat betreft de nadere regels voor de aanstelling van de leden van de genoemde Conseil consultatif.

Het arrest vat de gevolgen van het territorialiteitsbeginsel samen voor de culturele en persoonsgebonden aangelegenheden wat betreft de uitoefening van deze bevoegdheden door de gemeenschappen en de Franse Gemeenschapscommissie. In het arrest wordt als vernietigingsgrond aangevoerd dat de bestreden besluiten specifiek en uitsluitend bestemd waren voor de "Franstalige" gebruikers uit de Brusselse periferie, en wordt bijgevolg gesteld dat deze besluiten maatregelen tot bescherming van de "Franstalige" minderheid rond Brussel bevatten. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, die trouwens in het arrest uitvoeriger wordt uiteengezet, blijkt echter dat elke overheid de bescherming van de minderheden moet waarborgen op haar eigen grondgebied, en niet op dat van een andere gemeenschap.

In het arrest wordt niettemin gesteld dat, wat betreft de regels van de bevoegdheidsverdeling, het aanvaardbaar zou zijn dat de Franse Gemeenschapscommissie de adviezen van de gebruikers van haar diensten zou inwinnen, ongeacht hun taal, zelfs indien ze buiten het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.
(06/03/2008)

 

19/12/2008

Zaak FORTIS - BNP


21/11/2008

Spreiding geluidshinder rond luchthaven Brussel-Nationaal - beroepen verworpen


17/11/2008

Decreet gemengdheid - aansluiting van van


07/11/2008

Gedeeltelijke vernietiging van een afbakeningsplan


27/10/2008

Verwerping beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen aanstelling van Danièle REYNDERS


17/10/2008

De vordering tot schorsing, ingediend door Luc CLOSSET, wordt ingewilligd


16/10/2008

Vernietiging van een sanctie opgelegd aan de RTBF


16/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid Sylvie RICOUR verworpen


10/10/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


09/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend door Anja SAVONET verworpen


07/10/2008

Studenten geneeskunde van de FUNDP - Voorlopige schorsing


22/09/2008

Ontslag politieinspecteur geschorst


16/09/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


10/09/2008

Manifestatie van Vlaams Belang op 11 september 2008


10/09/2008

Internationale samenwerking


02/09/2008

Zonder ambt, geen ambtsplichten en zonder ambtsplichten, geen tekortkoming eraan.


22/08/2008

Studenten geneeskunde aan de Luikse Universiteit - Schorsing


20/08/2008

Raad Van State verwerpt vorderingen van Ecuadoraanse verzoeker.


14/07/2008

Wezembeek-Oppem: verzoek om het Frans te gebruiken moet uitdrukkelijk worden herhaald


08/07/2008

Verzoek van Radio Mint verworpen door de Raad van State


08/07/2008

Beroep tegen opdracht Cyberclasses verworpen


08/07/2008

Radio PASA verkrijgt de schorsing van de beslissing van de Hoge raad voor de audiovisuele sector


20/06/2008

Winstverdeling van de Nationale Loterij


16/06/2008

Subcriteria en wegingen bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


16/06/2008

Gedinghervatting na een verkoop


04/06/2008

Ontvankelijkheid ratione temporis bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


04/06/2008

Beroep Vanbergen, ex-schepen van Charleroi: verworpen


28/05/2008

Vernietiging milieuvergunning luchthaven Antwerpen


20/03/2008

Nieuwe handleiding wetgevingstechniek


20/03/2008

Wijziging website


20/03/2008

juriDict online


06/03/2008

Subsidies Franse Gemeenschap voor Franstalige vzw's in Vlaanderen - nietigverklaring


06/03/2008

Cocof - conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie - nietigverklaring


05/03/2008

Vernietiging aanwijzing universitaire ziekenhuizen


06/02/2008

Examen adjunct-auditeur


30/01/2008

Ringweg om Couvin - Vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning


22/01/2008

Klacht van Bamouhammad en Trabelsi bij de Raad van State


17/01/2008

Sint-Pieters-Woluwe: verkiezingsuitgaven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}