Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012



Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee

De burgemeester van de gemeente Kasterlee besliste op 2 en 3 december 2012 om respectievelijk de elektriciteits- en de gastoevoer naar de camping Fauwater af te sluiten om reden van een acuut gevaar voor de openbare veiligheid. Op de camping verbleven meer dan 200 mensen. Met arrest nr. 221.751 van 13 december 2012 schorst de Raad van State de beslissingen van de burgemeester, zij het slechts met ingang van 17 december 2012.

Volgens het arrest doet, op het eerste gezicht, de gemeente niet blijken van voldoende concrete en verifieerbare gegevens die een zo verregaande maatregel als een onmiddellijke afsluiting van de hele camping van elektriciteit en gas kunnen verantwoorden.

Aangenomen wordt ook dat zonder dringende schorsing van de beslissingen van de burgemeester, de uitbater van de camping een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel lijdt. Het wordt evenwel niet nodig geacht de schorsing reeds vóór 17 december 2012 te doen ingaan. Dat verschaft de burgemeester de mogelijkheid om eventueel nieuwe beslissingen tot het afsluiten van de nutsvoorzieningen te nemen die dit keer niet onwettig lijken.


(14/12/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}