Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen

Bij arrest nr. 221.273 van 6 november 2012 verwerpt de Raad van State de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die door een personeelslid van de NMBS-Holding werd ingesteld tegen de beslissing van de raad van bestuur van deze holding om hem de tuchtstraf van één maand schorsing op te leggen. Deze tuchtstraf was aan dit leidinggevend personeelslid opgelegd wegens zijn deelname aan een werkonderbreking die door de raad van bestuur onregelmatig werd bevonden omdat ze niet volgens de voorwaarden van het eerder gesloten sociaal akkoord tot stand was gekomen.

De Raad overweegt onder meer dat het stakingsrecht een fundamenteel recht is dat door het supranationale en internationale recht is erkend, maar dat beperkingen niet uitgesloten zijn. In dit geval wordt voorlopig vastgesteld dat de beperking van het stakingsrecht bij de NMBS-Holding wordt geregeld door materiële rechtsnormen en voorts dat in de bestreden beslissing niet ten onrechte wordt overwogen dat een goed sociaal overleg onder meer tot doel heeft de negatieve impact van sociale conflicten voor de bevolking tot een minimum te beperken en op die manier wordt beoogd het recht op mobiliteit van de burgers te vrijwaren. De verzoeker toont niet aan dat de voorgeschreven voorafgaande stakingsaanzegging, die een overlegprocedure in gang zet welke ertoe strekt elke neerlegging van het werk te vermijden en een aanvaardbare oplossing te vinden, een ongeoorloofde beperking van het stakingsrecht zou zijn.

De Raad neemt tevens aan dat de deelname van een leidinggevende aan een actie die ingaat tegen de reglementaire voorschriften een negatief signaal geeft aan ondergeschikten, die tot de naleving van die voorschriften gehouden zijn en waarop de leidinggevende moet toezien, en dat de bestreden beslissing hiermee rekening kon houden.

De Raad acht het verre van kennelijk onredelijk dat de ernst van de tekortkoming wordt afgewogen aan de impact van de verstoring van de dienst die ze teweegbrengt, in dit geval uitgedrukt in aantal afgeschafte treinen en minuten opgelopen vertraging van de treinen.


(07/12/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}