Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Aanvulling op het bericht van 19/11/2012

De Raad van State stelt in zijn arresten (221.394, 220.744, 220.963, 221.147 en 221.255) vast dat de leerling vier jaartekorten heeft en dat zij ook niet betwist dat vier tekorten in principe een C-attest wettigen, des te meer omdat die tekorten net in de vier richtingbepalende vakken te situeren zijn.

Waar het de leerling in kwestie echter om gaat, is dat de oorzaak van haar tekorten verband zou houden, eensdeels, met uitzonderlijke omstandigheden die haar belemmerden de eindexamens sereen voor te bereiden en af te leggen en, anderdeels, met een gebrekkige naleving door de klassenraad van de concreet afgesproken begeleidingsmaatregelen in het kader van haar leerstoornissen. De leerling wenst daarom dat de klassenraad onderzoekt of zij toch een A-attest kan krijgen met specifieke remediëringstaken in het volgende jaar, of anders minstens bijkomende proeven mag afleggen.

De klassenraad slaagt er uiteindelijk wel in te motiveren dat de beweerde uitzonderlijke omstandigheden geen bijkomende proeven kunnen verantwoorden.

Anders is het evenwel gesteld met de klacht over de niet nageleefde begeleidingsmaatregelen. Hiervan stelt de Raad vast dat de leerling zeer concrete grieven had geformuleerd in haar bezwaarschrift en dat de klassenraad er niet toe komt dan met algemeenheden en stijlformules te antwoorden. Aan een inhoudelijke appreciatie van de gegeven begeleiding komt de Raad van State dus geenszins toe, de betwisting draait enkel om de vraag of de klassenraad correct en afdoende een antwoord kan geven op de grieven van de leerling. Dat blijkt bij herhaling niet het geval. Als een bestuur keer op keer ondeugdelijke motieven bijbrengt, komt er een punt waarop wel moet worden aangenomen dat er geen deugdelijke motieven meer denkbaar zijn. Daarom oordeelt de Raad van State in het derde arrest, dat de klassenraad niet anders kan dan de leerling een A-attest te geven of, minstens, passende bijkomende proeven op te leggen. Daarop reageert de klassenraad ermee om de leerling bijkomende proeven op te leggen die, zo blijkt uit het voorlaatste arrest, geenszins passend zijn te noemen. In dat vierde arrest besluit de Raad van State derhalve dat er voor de klassenraad niets anders lijkt op te zitten dan de leerling een A-attest te geven. Als de klassenraad vervolgens nalaat om dit arrest uit te voeren, besluit de Raad dat er reden is om een dwangsom op te leggen en te bevelen de leerling ten minste voorlopig een A-attest toe te kennen.


(20/11/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}