Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest

Leerlingen en studenten kunnen hun schoolresultaten aanvechten, eerst met een intern beroep en als dat niet tot een oplossing leidt, met een beroep bij de administratieve rechter. In het hoger onderwijs is die rechter de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (met de Raad van State als cassatierechter), terwijl leerlingen in het secundair onderwijs rechtstreeks naar de Raad van State moeten stappen. Terwijl er in 5.600 Vlaamse scholen les wordt gegeven aan meer dan 1,3 miljoen leerlingen, zetten jaarlijks slechts tien à vijftien leerlingen de stap naar de Raad van State. De Raad merkt daarbij op, dat hij zich tot nu toe steeds zo heeft weten te organiseren dat leerlingen die hun zaak voorleggen met een beroep op de uiterst dringende noodzakelijkheid, meestal binnen een week na inleiden van hun vordering al een arrest in handen hebben. Onderwijsinstellingen laten  voor het intern beroep vaak de gehele vakantieperiode verstrijken zodat de betwistingen bij de Raad van State traditioneel in september en oktober te situeren zijn.

De Raad van State wijst in zijn arresten steeds op de autonomie van de delibererende klassenraad in de Vlaamse Gemeenschap om over het al dan niet slagen van een leerling het finale oordeel te vellen (in tegenstelling hiermee is in de Franse Gemeenschap het eindoordeel door de decreetgever uit handen van de klassenraad genomen en toevertrouwd aan een administratief beroepsorgaan, dat afhangt van de Franse Gemeenschap). Dit schooljaar is de Raad echter uitzonderlijk geconfronteerd geworden met een onwillige klassenraad, die keer op keer naliet de eerdere uitspraken na te leven. De Raad van State heeft daarom bij arrest nr. 221.394 van 13 november 2012 aan een delibererende klassenraad de voorlopige maatregel opgelegd om, minstens in afwachting van een uitspraak ten gronde, aan een leerlinge een oriënteringsattest A uit te reiken. Het arrest volgt op de arresten nr. 220.744 van 25 september 2012, nr. 220.963 van 11 oktober 2012, nr. 221.147 van 23 oktober 2012 en nr. 221.255 van 2 november 2012. Naar het oordeel van de Raad van State is, doorheen de vele antecedenten van de concrete zaak, de autonome en discretionaire bevoegdheid van de delibererende klassenraad zodanig versmald dat deze geen andere keuze meer heeft dan de toekenning aan de betrokken leerlinge, tenminste voorlopig, van een A-attest.
(19/11/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}