Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen

Bij arrest nr. 220.496 van 03/09/2012 is de weigering van het college van burgemeester en schepenen te Antwerpen om ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 in aanplakborden te voorzien, geschorst.
De weigering is op het eerste gezicht in strijd bevonden met het voorschrift in de stedelijke politiecodex dat bepaalt dat tijdens de verkiezingsperiodes speciale aanplakborden ter beschikking worden gesteld van politieke partijen.
Bovendien wordt aangenomen dat de verzoeker, die als lijsttrekker van een kleine partij -met een bescheiden aanhang en dito financiële middelen- bij uitstek is aangewezen op affichage om bekendheid te verwerven bij een ruimer publiek, door de weigering een moeilijk te herstellen ernstig nadeel riskeert.
(03/09/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}