Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”

De n.v. Bosstraat, de n.v. Woluwe Viaduct en de n.v. Iret Development hebben de schorsing van de tenuitvoerlegging gevorderd van het GRUP “afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden”, meer specifiek in zoverre dit het  “Gebied voor gemengde activiteiten II” (artikel C3.2) betreft, waar het zgn. “Uplace-project” wordt voorzien.


Het arrest nr. 220.412 van 3 augustus 2012 stelt vast dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het aangevochten GRUP hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen, hetgeen een van de vereisten is om de schorsing van de tenuitvoerlegging te kunnen bevelen, en dat deze vaststelling volstaat om de vordering af te wijzen.  Het arrest doet dan ook geen uitspraak over de opgeworpen excepties van niet ontvankelijkheid en de ernst van de aangevoerde middelen.


(07/08/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}