Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Gewestplan Doel vernietigd

Bij arrest 109.563 van 30 juli 2002 beval de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van de gewestplanwijziging van 8 september 2000. Deze wijziging bestemde het dorp Doel tot zeehavengebied. Na tussenarresten 166.652 van 12 januari 2007, 191.264 van 11 maart 2009, 205.557 van 21 juni 2010 en 207.834 van 1 oktober 2010 is bij arrest 220.004 van 27 juni 2012 de einduitspraak gedaan.


Wegens schending van de toepasselijke Europese milieurichtlijnen vernietigt de Raad het gewestplan enkel in zoverre dit het dorp Doel en de omliggende landbouwgronden betreft. Het arrest brengt mee dat voor Doel terug de bestemming woongebied van kracht wordt. Voor het Deurganckdok heeft het arrest geen gevolgen.


(27/06/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}