Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/01/2019 tot 16/01/2019BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 63352 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 63353 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 64442 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 64515 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 64860 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)


CF Communauté française


 • 63984 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 63985 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 63986 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 63987 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 63988 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 63989 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 63990 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 63991 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 64444 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 64509 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 64517 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 64712 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 64713 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 64714 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 64720 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 64766 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 64767 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Sport e.a.)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 63521 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e) [Deutsch]
 • 63747 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 64345 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Taal) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 63125 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 63734 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 63904 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 63956 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafrecht - sociaal strafrecht)
 • 64093 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Maatschappelijke integratie)
 • 64147 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 64148 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 64209 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Notariaat)
 • 64252 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 64274 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 64276 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 64422 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 64426 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 64496 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Post)
 • 64506 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 64512 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 64559 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 64570 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 64572 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 64573 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 64619 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 64622 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 64629 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 64698 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Ambtenarenzaken)
 • 64739 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 64797 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 64835 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 64858 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Burgerlijk recht)
 • 64859 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 64907 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 64984 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 64993 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 64958 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)


PCF Parlement de la Communauté française


 • 64533 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à une proposition de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 64709 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret spécial de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 64711 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à un projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 64717 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


PW Parlement Wallon


 • 64991 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à un projet de décret de la région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 64992 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à une proposition de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)


RW Région wallonne


 • 62600 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 63359 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 63923 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 64010 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 64357 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 64429 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 64432 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 64434 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 64435 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 64436 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 64438 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 64439 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 64440 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 64490 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 64492 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 64543 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 64545 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 64549 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 64582 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 63005 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 63603 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 63920 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 64284 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 64292 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 64392 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 64405 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 64468 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 64522 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 64560 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 64561 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 64645 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 64684 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 64706 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 64715 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 64770 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 64799 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 
© Raad van State, 2019 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms