Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/10/2017 tot 19/10/2017BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 61318 Advies & Ontwerp
 • (VoorOntOBHG (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) - Ondergeschikte besturen)
 • 61344 Advies & Ontwerp
 • (OntBBHR (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering) - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 61382 Advies & Ontwerp
 • (OntBBHR (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering) - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 61527 Advies & Ontwerp
 • (VoorOntOBHG (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61753 Advies & Ontwerp
 • (OntMBBHG (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61754 Advies & Ontwerp
 • (OntBBHR (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering) - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61832 Advies & Ontwerp
 • (OntBBHR (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering) - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61848 Advies & Ontwerp
 • (OntBBHR (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering) - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)


CF Communauté française


 • 61565 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGCF (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61703 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGCF (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61844 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGCF (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61931 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGCF (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française) - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61985 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGCF (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 61895 Advies & Ontwerp
 • (ProjACCCF (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française) - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 61763 Advies & Ontwerp
 • (VorEntDDG (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap) - Gezinsbijslagen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 61104 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Overheidsbedrijven (economische))
 • 61190 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Civiele bescherming)
 • 61197 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61583 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Dierengezondheid)
 • 61606 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61655 Advies & Ontwerp
 • (OntMBFO (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid) - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61677 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61683 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61711 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Vervoer)
 • 61738 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Werk)
 • 61798 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61843 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Kansspelen)
 • 61885 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Gevangeniswezen)
 • 61897 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61927 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Kansspelen)
 • 61935 Advies & Ontwerp
 • (VoorOntW (Voorontwerp van wet) - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 61983 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Vervoer)
 • 61987 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - OCMW)
 • 61990 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61991 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - KMO en middenstand)
 • 62005 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Gevangeniswezen)
 • 62007 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62036 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Civiele bescherming)
 • 62041 Advies & Ontwerp
 • (OntKB (Ontwerp van koninklijk besluit) - Civiele bescherming)
 • 62105 Advies & Ontwerp
 • (VoorOntW (Voorontwerp van wet) - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 61620 Advies & Ontwerp
 • (VoorOntOGGC (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) - Gezinsbijslagen)


PCF Parlement de la Communauté française


 • 62194 Advies & Ontwerp
 • (PropDCF (Proposition de décret de la Communauté française) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 62056 Advies & Ontwerp
 • (VoorstgezOBHG-GGC (Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) - Openbaarheid van bestuur)


RW Région wallonne


 • 61268 Advies & Ontwerp
 • (AvProjDRW (Avant-projet de décret de la Région wallonne) - Ondergeschikte besturen)
 • 61590 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGW (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon) - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61591 Advies & Ontwerp
 • (ProjAMRW (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne) - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61664 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGW (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon) - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 61716 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGW (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon) - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 61887 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGW (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon) - Energiebeleid)
 • 61888 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGW (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon) - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61891 Advies & Ontwerp
 • (ProjAMRW (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne) - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61893 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGW (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon) - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 61966 Advies & Ontwerp
 • (ProjAGW (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon) - Bijstand aan personen - Mindervaliden)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 61319 Advies & Ontwerp
 • (VoorOntDVO (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid) - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 61392 Advies & Ontwerp
 • (VoorOntDVO (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid) - Openbare werken en vervoer)
 • 61546 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 61547 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 61646 Advies & Ontwerp
 • (VoorOntDVO (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid) - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61722 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 61732 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61737 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61759 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Ruimtelijke ordening)
 • 61781 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 61782 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61784 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61786 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61788 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 61792 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Ruimtelijke ordening)
 • 61799 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61800 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61802 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Openbare werken en vervoer)
 • 61862 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61872 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61874 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61875 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61880 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61900 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 61901 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61902 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61905 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61925 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - Energiebeleid)
 • 61947 Advies & Ontwerp
 • (OntBVR (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering) - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61969 Advies & Ontwerp
 • (VoorOntDVO (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid) - D. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (art. 6bis BWHI))
 
© Raad van State, 2017 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms