Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/07/2023 tot 31/07/2023BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 72683 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73085 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 73116 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73179 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 73253 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 73321 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 73453 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73590 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 73737 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)


CF Communauté française


 • 73279 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 73427 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 73507 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73537 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73540 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73580 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 73079 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73572 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 73657 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


FR Federale regering


 • 72323 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Politie)
 • 72738 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73006 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73007 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 73012 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 73096 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 73120 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 73127 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 73160 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73162 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73167 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73174 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 73271 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 73273 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 73296 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73298 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73325 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73334 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 73360 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73397 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73433 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73446 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 73463 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Energie)
 • 73470 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 73484 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 73487 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 73511 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73513 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 73547 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73558 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73565 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 73566 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 73575 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 73585 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73586 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73618 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 73619 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 73636 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73646 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Raad van State)
 • 73647 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Raad van State)
 • 73653 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 73658 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73664 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Verkiezingen)
 • 73672 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Overheidsbedrijven (economische))
 • 73673 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73678 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Financieel recht)
 • 73698 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73707 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 73735 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73736 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73742 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73743 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73804 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73805 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 73832 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 73836 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 73859 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74019 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74103 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 71408 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 72450 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 72798 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 73369 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 73412 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73542 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 73544 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 73674 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Pensioenen - openbare sector)
 • 73675 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van wet - Politie)
 • 73695 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Financieel recht)
 • 73786 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Rechten van de mens)
 • 73879 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)


RW Région wallonne


 • 72778 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72801 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72802 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72804 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72806 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72809 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72810 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72814 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72820 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72821 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72825 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72945 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 73559 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 73563 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 73644 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73696 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 72126 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72779 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 72880 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 72957 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 72978 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 73000 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73001 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73075 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 73161 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73204 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73206 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73242 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73305 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73341 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73392 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 73395 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73418 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Dierenwelzijn)
 • 73524 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73562 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 73604 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73615 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73616 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73617 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73624 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 73660 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 73816 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)


VP Vlaams Parlement


 • 73927 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}