Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/07/2020 tot 31/07/2020BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 67090 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 67272 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 67394 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 67488 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67513 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67592 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67600 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 67678 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67767 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)


CF Communauté française


 • 67314 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67502 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67576 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67580 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67604 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 66403 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Vorming e.a.) [Deutsch]
 • 66929 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen) [Deutsch]
 • 67130 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten) [Deutsch]
 • 67260 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Mindervaliden) [Deutsch]
 • 67412 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66481 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66572 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (delen III tot VII) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 66650 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Politie)
 • 66845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66852 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 67086 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 67134 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Consumentenbescherming)
 • 67174 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67286 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67306 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 67308 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 67321 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67327 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67405 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (delen III tot VII) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 67408 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67409 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vervoer)
 • 67443 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67447 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67452 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67453 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67455 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67458 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Kernveiligheid)
 • 67459 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Kernveiligheid)
 • 67480 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67484 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67489 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67490 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67492 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67522 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67527 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67534 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67544 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 67545 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 67577 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 67578 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 67579 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67584 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67587 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67589 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67591 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 67595 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67608 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67610 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67613 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 67616 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 67618 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67619 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 67620 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 67621 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67622 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67627 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 67628 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 67630 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67631 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67632 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67635 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 67636 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67638 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
 • 67639 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 67641 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67642 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67647 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67652 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67654 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67663 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67667 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67668 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 67669 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 67679 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67687 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 67694 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 67697 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67698 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67707 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67708 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67736 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vennootschapswetgeving)
 • 67755 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67788 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 66904 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 67407 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67445 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 67032 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Financieel recht)
 • 67069 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Pensioenen - private sector)
 • 67381 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 67425 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67426 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67427 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67450 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Energie)
 • 67451 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Energie)
 • 67464 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67471 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 67472 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 67473 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 67516 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Gerechtelijk Wetboek (deel I: algemene beginselen))
 • 67546 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67550 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 67552 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 67602 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Werk)
 • 67623 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vennootschapswetgeving)
 • 67643 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67645 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67646 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67649 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Politie)
 • 67655 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 67656 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Werk)
 • 67657 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
 • 67658 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
 • 67671 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 67672 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Werk)
 • 67720 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 67722 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67732 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Strafprocesrecht)


RW Région wallonne


 • 67080 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67292 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67346 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67351 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 67418 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 67468 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 67524 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 67536 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 67541 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 67543 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 67597 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67763 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 67168 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Jeugdbeleid)
 • 67213 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67230 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67243 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 67328 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67374 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 67379 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 67404 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 67423 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 67435 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67442 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 67446 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 67603 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 
© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}