Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/07/2017 tot 31/07/2017BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 59360 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 60766 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 60894 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61370 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61419 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 61450 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 61498 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61526 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61530 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61544 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61563 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 61584 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 61587 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 61678 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 61714 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


CF Communauté française


 • 60947 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 60984 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 61032 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61279 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 61285 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61432 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Schone kunsten)
 • 61519 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61558 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 61566 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61572 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61575 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61576 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61588 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61643 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 60691 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Vorming e.a.)
 • 61473 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61474 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 61320 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 61365 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 61413 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 60814 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vennootschapswetgeving)
 • 60929 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 60935 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 60990 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 60991 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60992 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60993 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61001 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61012 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61045 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Vennootschapswetgeving)
 • 61079 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61080 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61108 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Landbouw)
 • 61123 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61145 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61146 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 61186 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61188 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 61200 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61202 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 61233 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61247 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61252 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 61258 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 61274 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 61282 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61283 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61295 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 61310 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafrecht - sociaal strafrecht)
 • 61325 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61328 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 61338 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61339 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61355 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61387 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61394 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61395 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61396 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61397 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61405 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 61406 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 61441 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 61442 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 61444 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61445 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61446 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61452 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61459 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61469 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61470 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
 • 61471 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61489 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61490 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 61500 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 61501 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61503 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61539 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61541 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61549 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61550 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 61552 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 61559 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 61561 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61562 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 61573 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 61615 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61621 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61640 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 61663 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 61679 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61681 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61696 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61801 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 61383 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61564 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Ondergeschikte besturen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 61417 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Overheidsbedrijven (economische))
 • 61532 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - KMO en middenstand)
 • 61533 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)


PCF Parlement de la Communauté française


 • 61603 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61760 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61768 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 61657 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)


RW Région wallonne


 • 60678 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 60679 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 60720 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 60748 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 60749 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 61168 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61171 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 61215 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61266 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61326 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 61428 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61429 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61467 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61600 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 61035 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61036 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61037 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61038 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61107 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 61129 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 61153 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 61180 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 61296 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61343 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 61390 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Vorming e.a.)
 • 61435 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61437 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 61449 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 61451 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 61476 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 61477 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Jeugdbeleid)
 • 61487 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61492 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61493 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61494 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61495 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61509 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Sport e.a.)
 • 61783 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms