Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/05/2018 tot 31/05/2018BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 61504 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 61676 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 62067 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62115 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 62883 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62884 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62893 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62895 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62896 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62897 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 63112 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 63126 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 63152 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 63153 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 63154 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 63155 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 63156 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 63157 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)


CF Communauté française


 • 61402 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 62570 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62622 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62677 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 62783 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62991 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63100 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63145 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 63173 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63205 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63217 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten)
 • 63238 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 63035 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap
FR Federale regering


 • 60818 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 61286 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 61636 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 61680 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61720 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61847 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 61858 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Wetenschapsbeleid)
 • 62072 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 62327 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62351 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 62411 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 62412 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 62418 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 62456 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 62521 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Wetenschapsbeleid)
 • 62531 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62554 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wapenhandel)
 • 62579 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62617 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 62629 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 62630 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 62687 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 62737 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62756 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 62772 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 62805 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Biculturele aangelegenheden - instellingen (PSK, De Munt, ...))
 • 62829 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 62830 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62871 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Landbouw)
 • 62901 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62911 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 62917 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 62944 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 62945 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62970 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 62990 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 62992 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 63003 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 63045 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 63048 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 63055 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 63067 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 63069 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 63093 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Politie)
 • 63095 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 63116 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 63128 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 63144 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 63150 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 63171 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Auteursrechten)
 • 63172 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 63181 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 63188 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 63189 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 63193 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 63201 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 63224 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 63239 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 63244 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 63258 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Verzekeringen)
 • 63262 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 63271 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 63272 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vennootschapswetgeving)
 • 63299 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 63302 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 63303 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 63354 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
 • 63365 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 63413 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 63434 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 62209 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 63006 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PCF Parlement de la Communauté française


 • 62324 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62325 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


PDG Parlement van de Duitstalige gemeenschap


 • 63046 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Controle verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen (art. 31, § 5 BWHI)) [Deutsch]


RW Région wallonne


 • 61228 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 61427 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61485 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 62905 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 63036 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 63037 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 63038 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 63040 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 63169 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 61656 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 61691 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62310 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 62477 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 62557 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62591 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 62626 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62777 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 62822 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62834 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62842 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 62862 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 62863 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 62924 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 62938 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Vorming e.a.)
 • 62957 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 62979 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 63026 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 63030 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 63052 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Vorming e.a.)
 • 63060 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 63061 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 63063 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 63085 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 63096 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 63097 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 63098 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 63099 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 63136 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63140 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63147 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 63148 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 63176 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 63183 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 63194 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63195 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 63204 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 63212 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63226 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 63245 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 63261 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Mediadiensten)
 • 63267 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 63336 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Programmadecreten en -ordonnanties)


VP Vlaams Parlement


 • 63158 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Justitiehuizen)
 
© Raad van State, 2019 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms