Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/05/2017 tot 31/05/2017BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 60758 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Openbare werken en vervoer)
 • 61043 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61044 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61131 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61138 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)


CF Communauté française


 • 60737 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 60879 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 60880 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 60920 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61009 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61015 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61048 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61098 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61101 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61143 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61158 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61276 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61312 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61313 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61401 Advies & Ontwerp
 • (VARIA - Vorming e.a.)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 60611 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezinsbijslagen) [Deutsch]
 • 60612 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezinsbijslagen) [Deutsch]
 • 60941 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Financiën en begroting - fiscaliteit) [Deutsch]
 • 60942 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Financiën en begroting - fiscaliteit) [Deutsch]
 • 60943 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Financiën en begroting - fiscaliteit) [Deutsch]
 • 60979 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds) [Deutsch]
 • 61057 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 60605 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60639 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 60708 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 60713 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 60731 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Auteursrechten)
 • 60783 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 60817 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 60860 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 60869 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 60886 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 60903 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 60917 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 60934 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60965 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 60966 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60982 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 61011 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61026 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61033 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 61073 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafprocesrecht)
 • 61078 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61081 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61082 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61087 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61088 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61097 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 61100 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61115 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61139 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsbedrijven (economische))
 • 61141 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 61174 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 61178 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 61184 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61185 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61204 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61210 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 61211 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 61237 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 61361 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61362 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61363 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61364 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61385 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61393 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 61466 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 60998 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
 • 61214 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Programmawetten)
 • 61230 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 61231 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Werk)
 • 61256 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 61257 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Financieel recht)
 • 61259 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)


PW Parlement Wallon


 • 61455 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ruimtelijke ordening)
 • 61456 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ruimtelijke ordening)


RW Région wallonne


 • 60974 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 61021 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 61120 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61121 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61216 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 61263 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - toerisme)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 60566 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 60779 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 60849 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 60914 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 60954 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 60968 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 60999 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 61022 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 61027 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 61028 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61050 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 61051 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 61062 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61069 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61090 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61094 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61106 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 61155 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61156 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 61175 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Vorming e.a.)
 • 61181 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61182 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61245 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61377 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Programmadecreten en -ordonnanties)
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms