Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/03/2017 tot 31/03/2017BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 60693 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 60757 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)


CF Communauté française


 • 60626 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 60630 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 60631 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 60632 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 60774 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 60789 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 60790 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 60801 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 60904 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


FR Federale regering


 • 60508 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 60564 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 60597 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60663 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gebruik der talen in bestuurszaken)
 • 60669 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60692 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60712 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 60732 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 60733 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 60734 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 60736 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 60772 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 60781 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60800 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 60804 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 60806 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 60808 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 60810 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60819 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60820 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60821 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60822 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60824 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60828 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 60835 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 60838 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 60841 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 60842 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 60843 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60847 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Auteursrechten)
 • 60848 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Auteursrechten)
 • 60858 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60859 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60863 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 60866 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 60874 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60884 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60889 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 60891 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60895 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60927 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 60956 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60967 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60969 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60970 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60981 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60997 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61024 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 61070 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 61072 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 61105 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 60695 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Gevangeniswezen)
 • 60892 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
 • 60901 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Politie)
 • 60902 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Organisatie federale overheid)
 • 60923 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 60924 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61016 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61017 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61018 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61025 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Strafprocesrecht)
 • 61046 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Werk)
 • 61053 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)


PCF Parlement de la Communauté française


 • 60853 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 61058 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)


PW Parlement Wallon


 • 61006 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ruimtelijke ordening)
 • 61007 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ruimtelijke ordening)
 • 61010 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)


RW Région wallonne


 • 60747 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 60839 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 60911 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Dierenwelzijn)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 60622 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 60675 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 60676 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Sport e.a.)
 • 60697 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 60699 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 60703 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 60705 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 60722 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 60723 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 60738 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 60768 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 60771 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 60782 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 60786 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 60787 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 60788 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 60791 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 60795 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 60802 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 60812 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 60813 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 60933 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 60948 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 60953 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Sport e.a.)
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms