Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/02/2017 tot 28/02/2017BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 60658 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 60763 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 60845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)


CF Communauté française


 • 60607 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 60608 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 60628 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 60694 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 60741 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)


FR Federale regering


 • 60560 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60561 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60623 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60638 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60640 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60643 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60648 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 60649 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60650 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60651 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60652 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60660 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60673 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60714 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 60740 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 60762 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60780 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60830 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60833 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 60900 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 60921 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 60716 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)


PW Parlement Wallon


 • 60870 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Dierenwelzijn)
 • 60871 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Dierenwelzijn)


RW Région wallonne


 • 60680 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 60702 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 60773 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 60784 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 60872 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms