Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/01/2024 tot 31/01/2024BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 73589 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73952 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74139 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74230 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74248 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van gezamenlijk besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbaarheid van bestuur)
 • 74483 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 74484 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 74526 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74856 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 74865 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)


CF Communauté française


 • 68835 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73738 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73871 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73872 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 73888 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73901 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74023 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74048 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74058 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 74078 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74108 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74109 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74110 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74111 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74236 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74242 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 74245 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 74274 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 74381 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 74382 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 74388 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74389 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74401 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Hulp aan de geschreven pers)
 • 74414 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 74467 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74544 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74553 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74703 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 74708 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 74735 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74823 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 74846 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 74872 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 71790 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Vorming e.a.)
 • 73845 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74044 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Justitiehuizen)
 • 74466 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 74102 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 74384 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 74485 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 72065 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Politie)
 • 72166 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Politie)
 • 72991 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kernveiligheid)
 • 73114 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 73299 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Erkenning van erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties)
 • 73527 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 73706 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Civiele bescherming)
 • 73911 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73967 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wegverkeer)
 • 74038 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 74060 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Politie)
 • 74083 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 74134 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 74158 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 74166 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 74187 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 74250 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 74263 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Rechten van de mens)
 • 74269 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 74270 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 74272 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Leefmilieu)
 • 74279 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74321 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74322 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74332 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Verzekeringen)
 • 74338 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 74363 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74407 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74445 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 74455 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 74465 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 74527 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 74536 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 74559 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 74560 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 74565 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Ambtenarenzaken)
 • 74570 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 74572 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
 • 74582 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - OCMW)
 • 74604 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74690 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 74699 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 74701 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 74736 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verkiezingen)
 • 74799 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74806 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 74818 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 74858 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Landbouw)
 • 74871 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 74877 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74899 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 74930 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 74940 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74994 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75000 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 75002 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 75025 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 75028 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 75036 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75063 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75064 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 75070 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75072 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75087 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 75098 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 75108 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75113 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Verkiezingen)
 • 75154 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 75155 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 75243 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 75247 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75297 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75303 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75335 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 71902 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van gezamenlijke ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 73614 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 73868 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 73887 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 73907 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73972 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van gezamenlijke ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74129 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Justitiehuizen)
 • 74163 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 74185 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 74448 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 74501 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74502 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 74563 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 74645 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 74646 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74769 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 74848 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 74913 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 74914 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Mindervaliden)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 73533 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73541 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 73973 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 74042 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 74593 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 74594 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74741 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Consumentenbescherming)
 • 74850 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Financieel recht)
 • 74851 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Financieel recht)
 • 74954 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Werk)
 • 74957 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 75041 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Verzekeringen)
 • 75042 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Openbaarheid van bestuur)


PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 74009 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van bijzondere ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Constitutieve autonomie (toepassing art. 118, § 2, en 123, § 2 GW) en volksraadpleging (toepassing art. 39bis Grondwet); bevoegde kamers: 2e en 3e)


RW Région wallonne


 • 70795 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 71633 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Vorming e.a.)
 • 72722 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73301 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 73560 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73830 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 73898 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73904 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 74043 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Justitiehuizen)
 • 74052 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 74121 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 74131 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 74132 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - toerisme)
 • 74281 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74412 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - D. ONTEIGENING (art. 6quater en 79 BWHI))
 • 74468 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 74517 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74518 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74530 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 74532 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74561 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 74709 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 74731 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 74754 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 74755 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 72989 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 73603 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Sociale hulpverlening gedetineerden)
 • 73714 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 73772 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 74124 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Justitiehuizen)
 • 74151 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 74162 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Mediadiensten)
 • 74170 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74193 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Justitiehuizen)
 • 74450 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 74456 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74492 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74497 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74500 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Sport e.a.)
 • 74577 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 74578 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Rechten van de mens)
 • 74627 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Rechten van de mens)
 • 74673 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 74809 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Rechten van de mens)
 • 74853 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74883 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 74923 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 74924 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 74934 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74990 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 74991 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 74996 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75046 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 75067 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 75068 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 75081 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 75136 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75143 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 75151 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75258 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75343 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Vorming e.a.)
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}